آرشیو مطالب در:3 ماده از قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۳

آگوست 13, 2015 11:55 ق.ظ

13 ماده از ‌قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۳ نسخ نشده است

حق و حقوق : با توجه به ماده 570 قانون جدید آیین دادرسی کیفری 92 که در ذیل مرقوم گردیده ، 13 ماده از قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۳ بعد از لازم الاجرا شدن قانون جدید آیین دادرسی کیفری 92 نسخ نشده اند که به شرح ذیل الذکر می باشند: ماده ۵۷۰-… نمایش کامل مطلب…ادامه مطلب