آرشیو مطالب در:13 ماده از ‌قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۳ که نسخ نشده است

آگوست 13, 2015 11:55 ق.ظ

13 ماده از ‌قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۳ نسخ نشده است

حق و حقوق : با توجه به ماده 570 قانون جدید آیین دادرسی کیفری 92 که در ذیل مرقوم گردیده ، 13 ماده از قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۳ بعد از لازم الاجرا شدن قانون جدید آیین دادرسی کیفری 92 نسخ نشده اند که به شرح ذیل الذکر می باشند: ماده ۵۷۰-… نمایش کامل مطلب…ادامه مطلب

جولای 1, 2015 4:03 ق.ظ

19 قانون بعد از اجرای قانون آیین دادرسی کیفری جدید نسخ گردید

حق و حقوق : با توجه به لازم الاجراشدن قانون آیین دادرسی کیفری جدید و اصلاحیه آن از تاریخ اول تیرماه 1394 طبق مادتین 570 و 698 فوق الذکر نوزده قانون زیر نسخ صریح گردیدند: 1- قوانین موقتی محاکمات جزایی (آیین دادرسی کیفری) مصوب ۳۰ /۵ /۱۲۹۱ 2- قانون راجع به محاکمه و مجازات مأموران… نمایش کامل مطلب…ادامه مطلب