آرشیو مطالب در:مطالب کمک آموزشی

آگوست 15, 2015 9:41 ق.ظ

کیفرخواست شفاهی در قانون آیین دادرسی کیفری جدید

حق و حقوق : کیفر خواست شفاهی:   یکی دیگر از نوآوری های ق.آ.د.ک. جدید.(ماده۸۶) ۱- طرح دعوی کیفری بدون کیفر خواست یا به عبارتی دیگر” کیفر خواست شفاهی” تاسیس جدیدی جهت کاهش اطاله دادرسی است. ۲- کیفرخواست شفاهی، درموضوع جرایم درصلاحیت دادگاه کیفری ۲ قابل اعمال است . ۳- مقام قضایی درخواست کننده، راساً… نمایش کامل مطلب…ادامه مطلب