آرشیو مطالب در:مسئولیت کیفری در قوانین جزایی به چه معنایی است؟

جولای 21, 2015 12:31 ق.ظ

مسئولیت کیفری در قوانین جزایی به چه معنایی است؟

حق و حقوق : الزام شخص به پاسخ گویی در برابر تعرض به دیگران، خواه به جهت حمایت از حقوق فردی صورت گیرد و خواه به منظور دفاع از جامعه، تحت عنوان «مسئولیت کیفری» یا «مسئولیت جزایی» مطرح می شود. به هر حال مسئولیت کیفری نوعی الزام شخصی به پاسخ گویی آثار و نتایج نامطلوب… نمایش کامل مطلب…ادامه مطلب