آرشیو مطالب در:مدیریت خدمات کشوری

ژانویه 9, 2016 9:56 ق.ظ

آیین نامه اجرایی تبصره ۲ ماده 21 و ماده ۱۲۱ قانون مدیریت خدمات کشوری

در مورد نقل و انتقال و ماموریت کارمندان دولت مصوب ۱۳۸۹ رییس جمهور وزیران عضو کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک در جلسه مورخ ۱۳/۱۰/۱۳۸۸ بنا به پیشنهاد معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی  رییس جمهور و به استناد ماده (۱۲۱ ) و تبصره ( ۲ ) [ماده ۲۱] قانون مدیریت خدمات کشوری – مصوب… نمایش کامل مطلب…ادامه مطلب