جولای 1, 2015 4:03 ق.ظ

19 قانون بعد از اجرای قانون آیین دادرسی کیفری جدید نسخ گردید

حق و حقوق : با توجه به لازم الاجراشدن قانون آیین دادرسی کیفری جدید و اصلاحیه آن از تاریخ اول تیرماه 1394 طبق مادتین 570 و 698 فوق الذکر نوزده قانون زیر نسخ صریح گردیدند:
1- قوانین موقتی محاکمات جزایی (آیین دادرسی کیفری) مصوب ۳۰ /۵ /۱۲۹۱
2- قانون راجع به محاکمه و مجازات مأموران به خدمات عمومی مصوب ۶ /۲ /۱۳۱۵
3- لایحه مربوط به تشکیل دیوان کیفر کارکنان دولت و طرز تعقیب مأموران دولتی در محل خدمت مصوب ۱۹ /۲ /۱۳۳۴
4- مواد(۶)، (۱۵)، (۱۷)، (۱۸)، (۲۱)، (۲۲)، (۲۳)، (۲۴) و (۲۵) از قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری مصوب ۲۵ /۳ /۱۳۵۶
5- لایحه قانونی تشکیل دادگاه‌های عمومی مصوب ۱۰ /۷ /۱۳۵۸ شورای انقلاب
6- لایحه قانونی راجع به مأموران سازمان قند و شکر که مأمور کشف و تعقیب جرایم مربوط به اخلال کنندگان در امر عرضه، توزیع و یا فروش قند و شکر می‌شوند مصوب ۲۱ /۴ /۱۳۵۹ شورای انقلاب
7- قانون تشکیل دادگاه‌های سیار مصوب ۱ /۶ /۱۳۶۶
8- مواد (۱)، (۷)، (۸)، (۹)، (۱۶)، (۱۷)، (۲۲) و (۲۶) و تبصره(۱) از ماده (۲۸) در رابطه با امور کیفری و مواد (۳)، (۵) و بند (ج) و تبصره‌های (۱) و (۲) از ماده (۱۴) و ماده (۱۸) و تبصره (۱) تا (۶) از ماده (۲۰) از قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب ۱۵ /۴ /۱۳۷۳
9- ماده (۱) از قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۰ /۸ /۱۳۷۷
10- قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (در امور کیفری) مصوب ۲۸ /۶ /۱۳۷۸
11- ماده(۲۱) قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسؤولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب ۳۱ /۲ /۱۳۸۷
12- ماده (۳۲) قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن مصوب ۱۷ /۸ /۱۳۷۶ مجمع تشخیص مصلحت نظام
13- قانون تفسیر ماده (۱۸) قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب ۱۰ /۹ /۱۳۸۷
14- ماده واحده قانون راجع به تجویز دادرسی غیابی در امور جنایی مصوب ۱۳۳۹/۳/۲
15- قانون دادرسی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۶۴/۲/۲۲ به‌جز مواد (۴)، (۸) و (۹) آن قانون
16- قانون تشکیل دادگاه های کیفری (یک و دو) و شعب دیوان عالی کشور مصوب 20/۴/۱۳۶۸
17- قانون تجدید نظر آرای دادگاهها مصوب  1372/5/16
18- مواد (۷۵۶) الی (۷۷۹) الحاقی مورخ ۱۳۸۸/۳/۵ به قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات های بازدارنده)
19- ماده (۵۶۹) قانون آیین‌دادرسی کیفری مصوب  1392/4/12
و سایر قوانین در موارد مغایر از اصلاحات و الحاقات بعدی نسخ و ملغی گردیده است.

*** برای دیدن 13 ماده از ‌قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۳ که نسخ نشده است اینجا کلیک کنید.

نظر خود را با ما در میان بگذارید