سپتامبر 5, 2015 2:20 ب.ظ

کانون‌ وکلای‌ مرکز پس از ۸۵ سال به‌ ثبت رسید

پایگاه خبری حق و حقوق نیوز: کانون وکلای دادگستری مرکز که در سال ۱۳۰۹ توسط مرحوم علی‌ اکبر داور وزیر وقت عدلیه تاسیس شده بود، ۲۷ مرداد پس از ۸۵ سال به عنوان یک مؤسسه غیرتجاری در اداره ثبت شرکت‌ها، به ثبت رسید و آگهی تاسیس آن در روزنامه رسمی منتشر شد.

 به گزارش تسنیم، کانون وکلای دادگستری مرکز ۲۰ آبان سال ۱۳۰۹ توسط علی‌اکبر داور وزیر وقت عدلیه و با حضور اکثریت وکلای دادگستری تأسیس شد.

 کانون وکلای دادگستری با تصویب لایحه استقلال وکلای دادگستری در سال ۱۳۳۳، استقلال یافت و تا به امروز نیز با پشت سر گذاشتن فراز و نشیب‌های بسیار به کار خود ادامه داده است به طوری که امروز علاوه بر کانون وکلای دادگستری مرکز، ۲۱ کانون دیگر نیز در استان‌های مختلف کشور تشکیل شده است.

 آگهی تأسیس کانون وکلای دادگستری مرکز به عنوان یک مؤسسه غیرتجاری

روزنامه رسمی کشور، پنجم شهریور امسال، آگهی تاسیس کانون وکلای دادگستری مرکز را بدین شرح منتشر کرد. تأسیس مؤسسه غیرتجاری کانون وکلای دادگستری مرکز درتاریخ ۲۷ مرداد ۱۳۹۴ به شماره ثبت ۳۶۵۹۱ به شناسه ملی ۱۴۰۰۵۱۶۱۷۸۲ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل شده که خلاصه آن به شرح زیر برای اطلاع عموم آگهی می‌شود.

 به موجب قانون استقلال کانون وکلاء و قانون نحوه اخذ پروانه وکالت و با توجه به نامه به شماره۹۴/۶۰۰۵۴ به مورخ ۱۴ تیر ماه ۱۳۹۴ ادراه کل ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری آگهی شد:

 موضوع کانون: بر اساس ماده ۶ لایحه قانونی استقلال کانون وکلا مصوب پنج اسفند ماه سال ۱۳۳۳ دادن پروانه وکالت به داوطلبانی که واجد شرایط قانونی باشند، اداره امور راجع به وکالت دادگستری و نظارت بر اعمال وکلا و کارگشایان، رسیدگی به تخلفات و تعقیب انتظامی وکلا و کارگشایان دادگستری به وسیله دادسرا و دادگاه انتظامی وکلا، معاضدت قضایی و فراهم آوردن وسایل پیشرفت علمی و عملی وکلا.

 مدت کانون: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.

 مرکز اصلی کانون: تهران آرژانتین ابتدای خ زاگرس پلاک سوم کد پستی ۱۵۱۳۹۳۴۴۱۱

سرمایه موسسه: فاقد سرمایه است.

 آخرین مدیران کانون در زمان ثبت: آقای نادر دیو سالار به سمت عضو هیئت مدیره ـ عضو اصلی به شماره ملی ۲۲۲۹۱۰۳۸۷۳ خانم میترا ضرابی به سمت عضو هیئت مدیره ـ عضو علی البدل به شماره ملی ۰۰۵۸۳۱۰۳۲۰ آقای سید محمد جندقی کرمانی‌پور به سمت عضو هیئت مدیره ـ عضو اصلی به شماره ملی ۳۰۵۰۹۰۲۲۶۴ آقای عیسی امینی به سمت عضو هیئت مدیره ـ عضو اصلی به شماره ملی ۲۲۰۰۰۵۲۲۷۸آقای اسماعیل مصباح اسکوئی به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره ـ عضو اصلی به شماره ملی ۱۳۷۲۶۲۴۳۱۷ آقای عبدالله سمامی به سمت عضو هیئت مدیره ـ عضو اصلی به شماره ملی ۲۷۰۹۷۶۷۷۵۹ آقای محمدرضا کامیار به سمت عضو هیئت مدیره ـ عضو اصلی به شماره ملی ۰۶۵۱۷۰۸۷۹۶ آقای اکبر سرداری زاده به سمت عضو هیئت مدیره ـ عضو علی البدل به شماره ملی ۱۸۱۵۵۵۹۸۶۱ آقای مرتضی شهبازی نیا به سمت عضو هیئت مدیره ـ عضو اصلی به شماره ملی ۴۵۳۹۶۷۶۱۳۱ آقای علی کاکای افشار به سمت عضو هیئت مدیره ـ عضو علی البدل به شماره ملی ۱۲۸۸۵۸۹۳۷۹ آقای علی حامد توسلی به سمت عضو هیئت مدیره ـ عضو علی البدل به شماره ملی ۲۶۹۰۷۹۶۷۰۸ آقای علی نجفی توانی به سمت رئیس هیئت مدیره و ریاست کانون به شماره ملی ۵۸۰۹۸۸۵۵۸۶ آقای علی نجفی توانی به سمت عضو هیئت مدیره ـ عضو اصلی به شماره ملی ۵۸۰۹۸۸۵۵۸۶ آقای حسین محمد نبی به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به شماره ملی ۰۰۴۱۰۳۰۲۸۱ آقای حسین محمد نبی به سمت عضو هیئت مدیره ـ عضو اصلی به شماره ملی ۰۰۴۱۰۳۰۲۸۱ آقای جلیل مالکی به سمت عضو هیئت مدیره ـ عضو اصلی به شماره ملی ۶۵۰۹۶۶۰۸۱۴ آقای حسین احمدی لاکلایه به سمت عضو هیئت مدیره ـ عضو علی البدل به شماره ملی ۶۳۱۹۵۵۹۴۹۷ آقای سید محمود علی زاده طباطبائی به سمت عضو هیئت مدیره ـ عضو علی البدل به شماره ملی ۱۲۳۰۰۵۵۶۴۹ آقای عباس کریمی به سمت عضو هیئت مدیره ـ عضو اصلی به شماره ملی ۵۵۱۹۷۰۲۰۱۲ برای مدت دو سال انتخاب شدند.

 دارندگان حق امضا: امضا کلیه اوراق و اسناد بهادار و مالی با رئیس هیئت مدیره همراه با مهر کانون و مکاتبات اداری با امضای رئیس یا هر یک از نواب رئیس همراه با مهر کانون معتبر است.

نظر خود را با ما در میان بگذارید