نوامبر 21, 2015 9:04 ق.ظ

چگونه از اطلاعات پرونده قضایی خود پیامکی مطلع شویم؟

حق و حقوق نیوز: با راه‌اندازی سامانه پیام کوتاه خدمات الکترونیک قضایی شهروندان می‌توانند خدمات زیر را در ارتباط با پرونده خود، از طریق پیام کوتاه دریافت کنند.
با استفاده از این سامانه، شهروندان می‌توانند خدمات زیر را در ارتباط با پرونده خود، از طریق پیام کوتاه دریافت کنند:
*دریافت خلاصه پرونده
*دریافت رمز پرونده
*دریافت شعبه رسیدگی کننده و آدرس
*پیشنهاد و یا انتقاد

شهروندان جهت دریافت راهنمای استفاده از این سامانه، می توانند عدد صفر را به شماره 500049 پیامک نمایند. همچنین شهروندان می توانند برای دریافت هر بخش به شرح زیر، عدد مربوط را به شماره 500049 پیامک نمایند.
*راهنمای دریافت خلاصه پرونده، عدد یک
* راهنمای دریافت رمز پرونده، عدد دو
*راهنمای دریافت شعبه رسیدگی کننده و آدرس، عدد سه
*راهنمای ارسال پیشنهاد و یا انتقاد، عدد نه 
نحوه دریافت خدمات فوق الذکر به شرح زیر است:
*برای دریافت خلاصه پرونده می بایست کد زیر را از چپ به راست به شماره 500049 پیامک نمود:
رمز شخصی# شماره فرعی پرونده # شماره پرونده # 1
مثال: چنانچه می خواهید از آخرین وضعیت پرونده شماره 9009982619700000شماره فرعی 2 که رمز شخصی آن 2030 است مطلع شوید کد 2030#2#9009982619700000 # 1 را به شماره 500049 ارسال می‌نمایید.
*برای دریافت رمز شخصی پرونده می بایست کد زیر را از چپ به راست به شماره 500049 پیامک نمود:
شماره پرونده # 2
توجه: این خدمت تنها به افرادی ارایه می شود که شماره تلفن همراه آن ها در سیستم مدیریت پرونده قضایی ثبت شده باشد.
*برای دریافت شعبه رسیدگی کننده و آدرس می بایست کد زیر را از چپ به راست به شماره 500049 پیامک نمود:
رمز شخصی# شماره فرعی پرونده # شماره پرونده # 1
*برای ارایه پیشنهاد و انتقاد نیز می‌توان متن مربوط را با الگوی زیربه شماره 500049 پیامک نمود:
متن پیشنهاد یا انتقاد #

نظر خود را با ما در میان بگذارید