جولای 16, 2015 1:37 ق.ظ

پرونده جبران خسارت افراد بی گناه، در کمیسیون استانی رسیدگی می‌شود

حق و حقوق : بر اساس قانون آئین دادرسی کیفری سال 92 و اصلاحیه آن از اول تیرماه 94 جرایم یک تا سه در دادگاه کیفری یک در تهران و جرایم چهار تا 8 در دادگاه های کیفری دو رسیدگی خواهد شد.
همچنین یکی از مهمترین کارهایی که در قانون آئین دادرسی کیفری انجام گرفت بسترسازی و ایجاد تمهیدات لازم در ایجاد اجرایی شدن قانون آئین دادرسی کیفری جدید است.

دادسراهای تخصصی یکی دیگر از اقدامات مهم در قانون آئین دادرسی کیفری جدید است، افزود: به موجب ماده 25 قانون آئین دادرسی کیفری، دادسرای تخصصی از قبیل دادسرای جرایم کارکنان دولت، جرایم امنیتی، جرایم مربوط به امور پزشکی و دارویی، جرایم رایانه‌ای، جرایم اقتصادی و حقوق شهروندی زیر نظر دادسرای شهرستان و همچنین در شهر تهران باید تشکیل شود.

تشکیل کمیسیون استانی جبران خسارت افراد بی‌گناه بازداشت شده یکی دیگر از نکات مهم ومورد توجه در قانون آئین دادرسی کیفری جدید به شمار می‌رود.

 رسیدگی به پرونده جبران خسارت بی گناهان با نظارت رئیس قوه قضاییه

در ماده 257 تا 261 این قانون پیش بینی شده است تا شخص بازداشت شده باید 6 ماه از تاریخ ابلاغ رای قطعی حاکی از بی‌گناهی خود، درخواست جبران خسارت را به کمیسیون استانی متشکل از سه نفر از قضات استان به انتخاب رئیس قوه قضائیه تقدیم کند.

کمیسیون در صورت احراز شرایط مقرب در این قانون، حکم پرداخت خسارت صادر می‌کند و در صورت رد درخواست این شخص می‌تواند ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ، اعتراض خود را به کمیسیون ماده 258 این قانون اعلام کند. در زمینه رسیدگی به پرداخت خسارت به فرد بی‌گناه در ماده 258 این قانون اشاره شده که رئیس دیوان عالی کشور یا یکی از معاونان وی و دو نفر از قضات دیوان عالی کشور به انتخاب رئیس قوه قضاییه خواهد بود.

 دادگاه اطفال و نوجوانان بدون حضور مشاور رسمیت ندارد

تشکیل دادگاه‌های اطفال و نوجوانان یکی دیگر از اقدامات موثر در قانون جدید است و در این قانون پیش‌بینی شده است که باید دادگاه اطفال و نوجوانان حتما با حضور مشاور باشد و بدون حضور مشاور دادگاه رسمیت نخواهد داشت.

 حضور مشاوران در دادگاه اطفال ضروری است

حضور مشاوران در دادگاه اطفال ضروری است، افزود: یکی از کارهای مهم و اساسی که در استان تهران انجام گرفت این بود از مشاورانی که در حوزه مربوط  به اطفال مانند روانشناس، جرم شناس، جامعه شناس دارای تخصص هستند و همچنین کسانی که در این حوزه‌ها تجربه و تخصص کاری دارند و کار کرده‌اند انتخاب شده و قبل از اجرای قانون آئین دادرسی کیفری جدید در 94/3/31 برای آنان جلسه توجیهی برگزار شد. همچنین: جرایم مربوط به اطفال بر اساس نصاب تعدادی از آنان در صلاحیت دادگاه کیفری یک و بقیه جرایم در صلاحیت دادگاه اطفال خواهد بود.

 قضاتی که در دادگاه کیفری یک به جرایم اطفال رسیدگی می‌کنند دارای شرایط خاصی هستند، گفت: شرایط قضاتی که در دادگاه کیفری اطفال فعال باشند شامل حداقل 5 سال سابقه کاری، متاهل بودن و دارای فرزند بودن است؛ زیرا اولویت با قضاتی است که دارای فرزند بوده و این موارد از سوی قانونگذار پیش بینی شده است. نتیجتاً باید گفت که قانون آئین دادرسی کیفری جدید به نکات بسیاری توجه داشته و در تسریع رسیدگی به پرونده‌ها گام برداشته است.

نظر خود را با ما در میان بگذارید