سپتامبر 18, 2015 7:34 ب.ظ

نکاتی راجع به تغلیظ دیه

پایگاه خبری حق و حقوق نیوز: نکات مهم راجع به تغلیظ دیه به شرح ذیل می باشد:

1- زمان موجب تغلیظ دیه = ماه های حرام ( رحب ، محرم ، ذی العقده ، ذی الحجه ) می باشد
۲ – مکان موجب تغلیظ دیه = محدوده حرم مکه می باشد
۳ – برای تغلیظ دیه = رفتار جانی + فوت مجنی علیه هر دو باید در ماه های حرام باشد
۴ – تغلیظ دیه مخصوص قتل نفس است.
۵ – تغلیظ دیه در جنایات مادون نفس محلی از اعراب ندارد.
۶ – تغلیظ دیه در جنایت اعم از عمدی و شبه عمدی ( شبیه عمد و خطای محض ) جاری است.
۷ – در تغلیظ دیه فرقی بین بالغ ، نابالغ ، زن ، مرد ، مسلمان و غیر مسلمان نیست.
۸ – اگر سقط جنین پس از پیدایش روح مشمول حکم تغلیظ دیه می باشد.
۹ – اگر پرداخت کننده دیه عاقله یا بیت المال باشد نیز تغلیظ دیه محقق است.
۱۰ – فاضل دیه تغلیظ نمیشود.
۱۱ – دیه ای که شرکا قتل به ولی دم یا قصاص شونده می پردازند ، مشروط بر این که قتل در ماه حرام باشد ، میزان دیه تغلیظ می شود .
12- سقط جنین از کارهای حرام و خلاف شرع است و دیه آن بر عهده کسی است که مستقیماً به این عمل مبادرت ورزیده است. به هر تقدیر مقدار دیه جنین بستگی به مراحل رشد آن دارد. اگر روح در آن جنین ندمیده باشد (که این مورد ندمیده است) چون مادر این کار را کرده است باید دیه بدهد و سهمی به خود او هم نمی رسد

در یک جمع بندی کلی می توان گفت: جنین اگر:

الف – روح در آن دمیده باشد و پسر باشد 1000دینار و اگر دختر باشد 500 دینار
ب- اگر روح در آن دمیده نشده اما خلقت آن تمام شده باشد اگر پسر باشد 100 دینار و اگر دختر 50 دینار
ج- و اگر هنوز خلقت آن کامل نشده و گوشت استخوان او را نپوشانده است و تنها استخوانی هست 80 دینار
د- و اگر مضغه(قطعه ای گوشت) باشد 60 دینار و اگر علقه(آویزک) و خون بسته باشد 40دینار
و- اگر نطفة تنها باشد که در رحم مستقر شده است 20 دینار خواهد بود (دینار سکه طلا است که مثقال شرعی است و وزن مثقال شرعی دینار 6/3 گرم می باشد البته در این مورد اختلافات جزئی بین فقها وجود دارد.

به استفتائی از مقام معظم رهبری توجه فرمائید:

سوال: مقدار دیه جنینی که دوماه و نیم عمر دارد، در صورتی که عمدا سقط شود چقدر است و پرداخت آن برعهده کیست؟

جواب: اگر علقه باشد دیه آن چهل دینار است و اگر مضغه باشدشصت دینار است و اگر استخوان بدون گوشت باشد هشتاد دینار است و دیه به وارث جنین بارعایت طبقات ارث پرداخت می‏شود ولی وارثی که مباشر سقط جنین بوده از آن، سهمی ندارد.

نظر خود را با ما در میان بگذارید