جولای 23, 2015 3:28 ق.ظ

نمایندگان مجلس شورای اسلامی مواد دیگری از قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز را اصلاح کردند.

پایگاه خبری حق و حقوق نیوز: بر اساس اصلاح ماده 7 این قانون در صورتی که ارزش عرفی (تجاری) مشروبات الکلی مشمول بندهای الف و ب این ماده باشد مرتکب علاوه بر جریمه نقدی مقرر در این ماده به مجازات حبس از 6 ماه تا یکسال محکوم می شود. همچنین ساخت تجهیزات دریافت از ماهواره نیز مشمول مجازات ها و احکام مقرر برای این ماده می باشد.
در هر مرحله از رسیدگی چنانچه متهم وثیقه ای معادل حداکثر جزای نقدی تودیع کند از محل نگهداری رفع توقیف می شود.
براساس ماده 8 این قانون نیز فرآورده های بیولوژیک و دارویی به تبصره یک آن اضافه شد و ساخت ، حمل ، نگهداری عرضه یا فروش این محصولات مشمول مجازات ها و احکام مقرر در این ماده شد.
نمایندگان تبصره ماده 44 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز را نیز اینگونه اصلاح کردند که در صورتی که پس از ارجاع پرونده به سازمان تعزیرات حکومتی انجام تحقیقات محرز شود رسیدگی به جرم ارتکابی در صلاحیت مرجع قضایی است و شعبه مرجوع الیه مکلف است بلافاصله قرار عدم صلاحیت خود را صادر کند.
این قرار پس از تأیید مقام مافوق شعبه در سازمان تعزیرات حکومتی و یا در صورت عدم اعلام نظر آن مقام ظرف یک هفته قطعی است و پرونده مستقیماً به مرجع قضایی ذیصلاح ارسال می شود.
همچنین در مواردی که پرونده به تشخیص مرجع قضایی در صلاحیت تعزیرات حکومتی است پرونده مستقیماً به مرجع مذکور ارسال می شود و شعب سازمان تعزیرات حکومتی مکلف به رسیدگی هستند.
مقررات این تبصره از شمول ماده 28 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب (در امور مدنی) مصوب 21 فروردین سال 79 مستثنی است.

نظر خود را با ما در میان بگذارید