دسامبر 8, 2015 2:34 ق.ظ

مقایسه آخرین نمره قبولی آزمون وکالت ۹۳ با آخرین نمره ی احتمالی در آزمون وکالت ۹۴

ردیف نام کانون میانگین نمره نفر آخر ۹۳ احتمال آخرین نمره ۹۴
۱ خراسان رضوی، شمالی و جنوبی ۵/ ۵۹ ۶۲- ۶۰
۲ فارس و کهکیلویه و بویراحمد ۵۹ ۶۰- ۵۷
۳ لرستان ۵۸ ۶۲- ۵۸
۴ مازندران ۸/ ۵۷ ۶۰- ۵۷
۵ قزوین ۵/ ۵۷ ۶۰- ۵۵
۶ البرز ۵۷ ۶۲- ۵۷
۷ اردبیل ۵۷ ۶۲- ۵۷
۸ همدان ۵۷ ۵۵- ۵۰
۹ اصفهان ۵/ ۵۶ ۶۰- ۵۷
۱۰ گلستان ۵۶ ۵۷- ۵۵
۱۱ گیلان ۵۶ ۶۰- ۵۵
۱۲ کردستان ۵۶ ۵۵- ۵۲
۱۳ مرکزی (اراک) ۵۵ ۵۵- ۵۰
۱۴ زنجان ۵۵ ۵۵- ۵۰
۱۵ مرکز ۵۴ ۶۰- ۵۵
۱۶ قم ۵۴ ۵۵- ۵۲
۱۷ کرمان ۵۴ ۶۰- ۵۵
۱۸ بوشهر ۵۴ ۵۵- ۵۰
۱۹ کرمانشاه و ایلام ۵۴ ۵۵- ۵۲
۲۰ آذربایجان شرقی ۵۳ ۵۸- ۵۳
۲۱ آذربایجان غربی ۳/ ۵۲ ۶۰- ۵۵
۲۲ خوزستان ۵۲ ۵۵- ۵۲
۲۳ چهارمحال و بختیاری ۵۱ ۵۲- ۴۸

توجه: در پیش بینی احتمالی آخرین نمره در آزمون وکالت ۹۴ عوامل مختلفی چون کیفیت آزمون، کیفیت شرکت کنندگان، بومی گزینی، ظرفیت پذیرش، سامانه ی معدل گیری و … لحاظ شده است. البته با توجه به انتشار کلید «اصلی» احتمال تغییر در برخی کانون ها وجود دارد.

منبع: طرح نوین

به کانال تلگرام حق گستران بپیوندید

 

نظر خود را با ما در میان بگذارید