ژانویه 11, 2016 1:05 ب.ظ

مرور برخی نمرات داوطلبان در آزمون وکالت۹۳

حق و حقوق نیوز: پیرو سوالات برخی کاربران محترم، درخصوص احتمال قبولی یا کسب رتبه های موردنظر، به صورت خلاصه به برخی نمرات و رتبه های داوطلبان درآزمون وکالت  ۹۳ اشاره می شود لازم به ذکر است  ، اعلام نمرات و رتبه ها ،تقریبی بوده و با اندکی اغماض قابل پذیرش می باشد.

ردیف
کانون
           الف
           ب
            ج
۱
مرکز
رتبه۳۰۰=۶۵درصد
رتبه۵۰۰=۶۱درصد
رتبه۹۰۰=۵۶درصد
۲
آذربایجان شرقی
رتبه۳۰=۶۳درصد
رتبه۴۰=۶۱درصد
رتبه۹۹=۵۴درصد
۳
فارس
رتبه۱۰=۷۱درصد
رتبه۵۰=۶۴درصد
رتبه۱۰۰=۶۱درصد
۴
اصفهان
رتبه۱۰=۷۴درصد
رتبه۵۰=۶۴درصد
رتبه۱۰۰=۵۸درصد
۵
آذربایجان غربی
رتبه۱=۷۶درصد
رتبه۴۲=۵۶درصد
رتبه ۵۵=۵۲درصد
۶
مازندران
رتبه۲۷=۶۱درصد
رتبه۴۷=۶۰درصد
رتبه۶۸=۵۵درصد
۷
خراسان
رتبه۱۲=۷۱درصد
رتبه۳۵=۵/۶۶
رتبه۵۳=۶۴درصد
۸
گیلان
رتبه۱۱=۶۶درصد
رتبه۲۴=۶۳درصد
رتبه۴۸=۵۵درصد
۹
قزوین
رتبه۱۰=۶۸درصد
رتبه۳۳=۶۱درصد
رتبه۵۲=۵۹درصد
۱۰
خوزستان
رتبه۱=۷۳درصد
رتبه۹=۶۸درصد
رتبه۴۸=۵۹ درصد
۱۱
کرمانشاه وایلام
رتبه۱۵=۵۷درصد
رتبه۲۳=۵۵درصد
رتبه۳۰=۵۱ درصد
۱۲
همدان
رتبه۱۱=۶۵درصد
رتبه۲۳=۶۰درصد
رتبه۳۲=۵۷ درصد
۱۳
قم
رتبه۷=۶۱درصد
رتبه۱۷=۵۴درصد
رتبه۳۴=۴۷ درصد
۱۴
کردستان
رتبه۱۳=۶۰درصد
رتبه۲۷=۵۷درصد
رتبه۵۹=۴۸درصد
۱۵
گلستان
رتبه۱۴=۶۲درصد
رتبه۲۵=۶۰درصد
رتبه۴۰=۵۶درصد
۱۶
اردبیل
رتبه۱۰=۶۶درصد
رتبه۲۵=۶۱درصد
رتبه۴۲=۵۸درصد
۱۷
بوشهر
رتبه۱۹=۶۱درصد
رتبه۳۰=۵۹درصد
رتبه ۴۰=۵۴درصد
۱۸
زنجان
رتبه۸=۶۲درصد
رتبه۱۸=۵۸درصد
رتبه۲۷=۵۶درصد
۱۹
لرستان
رتبه۱۶=۶۳درصد
رتبه۲۸=۶۰درصد
رتبه۳۵=۵۹درصد
۲۰
کرمان
رتبه۱=۷۸درصد
رتبه۱۱=۶۵درصد
رتبه۳۳=۶۱درصد
۲۱
البرز
رتبه۱۲=۶۸درصد
رتبه ۶۲=۶۰درصد
رتبه ۹۷=۵۷درصد
۲۲
چهارمحال و بختیاری
رتبه۱=۷۲درصد
رتبه۱۱=۵۸درصد
رتبه ۲۱=۵۵درصد
 
 

توجه:

1همانطورکه بیان شد،میانگین درصدهای اعلام شده ،تقریبی است و فقط درجهت آگاهی داوطلبان ارائه شده است،لطفا از طرح سوال یا بحث دراین خصوص خودداری فرمایید زیرا امکان پاسخگویی وجود ندارد.

۲-با توجه به کیفیت سوالات درآزمون وکالت ۹۴،حدود نیم نمره به حداقل نمره قبولی درکانون ها اضافه خواهد شد.بنابراین اگر درسال گذشته حداقل نمره قبولی درکانونی مثلا ۶۰درصدبوده است به شرط عدم تغییر درظرفیت پذیرش۵/۲درصدبه نمره امسال اضافه خواهد شد. خلاف این فرض هم متصور است.

منبع: طرح نوین

به کانال رسمی وب سایت حق و حقوق

با نام حق گستران در خبر رسان تلگرام بپیوندید

 

نظر خود را با ما در میان بگذارید