جولای 15, 2015 11:50 ب.ظ

دیوان عالی کشور- حق و حقوق

مردم برای اعمال مادۀ ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری به دیوان عالی کشور مراجعه نکنند

مردم برای اعمال مادۀ ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری به دیوان عالی کشور مراجعه نکنند

نظر خود را با ما در میان بگذارید