نوامبر 21, 2015 9:21 ق.ظ

مامور و ضابط قضايي به اندازه كافي وجود ندارند

پایگاه خبری حق و حقوق نیوز: همان طور كه مي‌دانيم ضابطین دادگستری در انجام وظایف خود دارای اختیاراتی هستند که می‌توانند حتی منجر به سلب آزادی شهروندان شوند به همین دلیل ضروری است که افرادی که ضابط محسوب می‌شوند و این اختیارات را دارند به موجب قانون مشخص شوند. شنيده مي‌شود كه قانون آيين دادرسي كيفري به نوعي براي حفظ حقوق شهروندان تصويب شده است و اين قانون مصوب 92 اصلاحی 24/ 3/ 94 ضمن تعریف ضابط دادگستری و مشخص کردن مصادیق آن به بیان تکالیف آنها پرداخته است.

خليل حيات مقدم، قاضي دادگاه تجديد نظر در گفت‌وگو با «وكيل ملت » در رابطه با ضابط دادگستري اينگونه توضيح داد: همان طور كه مي‌دانيم قانون جديد آيين دادرسي كيفري يكي از بهترين قوانين در خصوص حفظ حقوق شهروندي و متهمين است كه بيشترين مواد آن به حقوق متهم اختصاص دارد. البته با توازن هايي كه در اين قانون پيش بيني شده يكي از تاسسيات جديد آن مربوط به ضابط قضايي است كه همه ماموران قضايي نمي‌توانند به عنوان ضابط عمل كنند.

از سوي دادستان بايد براي ضابط بودن گواهي صادر شود

اين قاضي دادگستري عنوان كرد: به طور كلي كساني بايد به عنوان ضابط قوه قضاييه عمل كنند كه آموزش لازم را ديده باشند و از جانب دادستان براي آنها گواهي صادر شده باشد و داراي كارت ويژه ضابط قضايي باشند. البته به نظر بنده بهتر بود به جاي اين مسئله پليس قضايي مستقل را تاسيس مي‌كردند چون ضرورت وجود پليس قضايي احساس مي‌شود .

آموزش ضابطين در خصوص دستگيري

وي در رابطه با محاسن و معايت قانون آيين دارسي كيفري توضيح داد: اين قانون مانند ساير قوانين داراي محاسن و معايبي است. از محاسن آن مي‌توان به اين اشاره كرد كه ضابطان آموزش لازم را در خصوص ابلاغ ، دستگيري و جعل مي‌بينند و از مشكلات آن بايد به اين نكته توجه كرد كه ماموران و ضابطان قضايي به اندازه كافي وجود ندارند. همانطور كه مي‌دانيم قانون آيين دادرسي كيفري ايجاد شده ولي ضابط قضايي هنوز كامل نشده است و در اين مسئله اشكال وجود دارد . به طور كلي ضابطان با تدابير لازم بايد آموزش ببينند و مي‌توانند بازوي قوي قوه قضاييه و جامعه قضايي باشند .

دادستان به عنوان رئيس ضابطان

حيات مقدم در پايان خاطر نشان كرد: اگر اشتباهي از سوي ضابطين قضايي صورت بگيرد مردم بايد به دادستان مراجعه كنند و اين مسئله در قانون به صراحت بيان شده است . اين مسئله حتي در قانون قبلي هم وجود داشت. قانوني كه از قديم ايام بود ماده 19 تا 21 آن دادستان به عنوان رئيس ضابطان بود و خود به عنوان ضابط هم بود كه در قانون جديد هم همين طور اس . در رابطه با مسائل قضايي خاص به دادستان مراجعه ولي جرايم نظامي به دادگاه نظظامي مي‌توانند مراجعه كنند.

نظر خود را با ما در میان بگذارید