آگوست 17, 2015 12:27 ق.ظ

قوانین و مقررات مهم ویژه آزمون های حقوقی

حق و حقوق : همانطور که می دانید منبع اصلی طرح سوالات در آزمون های حقوقی، قوانین و مقررات اصلی و فرعی و آراء وحدت رویه حقوقی و کیفری می باشد. بسیاری از داوطلبان در مطالعه ی قوانین اصلی مشکلی ندارند لیکن در شناسایی و مطالعه ی قوانین و مقررات فرعی همواره دچار نوعی سردرگمی هستند. بنابراین دراین یادداشت به تفصیل درخصوص قوانین و مقررات مرتبط هر درس به طور جداگانه توضیح خواهیم داد. در ابتدا لازم است ، مرور مختصری درخصوص برخی واژه ها داشته باشیم :

الف) قانون : مصوبات مجلس شورای اسلامی، مجمع تشخیص مصلحت نظام و برخی مراجع خاص مثل شورایعالی انقلاب فرهنگی و شورای موقت انقلاب (اوایل انقلاب) می باشد .

ب) مقررات : مصوبات مراجعی چون قوه مجریه ، هیأت وزیران و هر یک از وزیران ، قوه قضاییه و … است که درقالب آیین نامه ، تصویب نامه ، دستورالعمل و … می باشد .

ج) آراء وحدت رویه : تصمیمات هیأت عمومی دیوانعالی کشور است که ارزشی همانند قانون دارد . بنابراین نظریات مشورتی اداره ی حقوقی قوه قضاییه دراین حوزه قرارنمی گیرد.

با این توضیحات به قوانین و مقررات موجود می پردازیم .

۱- حقوق مدنی

قانون اصلی : قانون مدنی

قوانین ومقررات فرعی :

۱-قانون روابط موجر و مستاجر سالهای ۵۶ و ۷۶          

۲-قانون حمایت خانواده مصوب ۹۲

۳-قانون تشکیلات اوقاف و امورخیریه                         
۴-قانون مسوولیت مدنی

۵-قانون حمایت ازحقوق مؤلفان ، مصنفان و هنرمندان     

۶- قانون بیمه شخص ثالث مصوب87

۷- قانون تملک آپارتمانها   

۸-قانون امورحسبی    
۹-قانون بیمه اجباری دارندگان وسایل نقلیه موتوری

۲- آیین دادرسی مدنی

قانون اصلی : قانون آیین دادرسی مدنی

قوانین ومقررات فرعی :

۱-قانون اجرای احکام مدنی                                        

۲-قانون شوراهای حل اختلاف و آیین نامه آن

۳-قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۹۲            

۴-قانون نظارت بر رفتار قضات و آیین نامه آن

۵-ماده ۳ قانون وصول برخی درآمدهای دولت (آخرین اصلاحیه)       
۶-ماده واحده ی منع توقیف اموال دولتی

۷-لایحه استقلال کانون وکلا و آیین نامه آن            

 ۸- قانون نحوه ی اجرای محکومیت های مالی ۹3

۳- حقوق تجارت

قانون اصلی : قانون تجارت

قوانین ومقررات فرعی :

۱-قانون صدورچک

۲-ماده واحده مجمع تشخیص مصلحت نظام در مورد چک

۳-قانون اداره تصفیه امورورشکستگی   

۴-قانون ثبت شرکت ها

۵-قانون بورس اوراق بهادار                   

۶-قانون تجارت الکترونیک

۷-قانون ثبت اختراعات ،طرح های صنعتی وعلائم تجاری    

 ۸-قانون بخش تعاونی اقتصاد ایران

۴- حقوق جزا

قانون اصلی : قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲

قوانین ومقررات فرعی:

۱-قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس، ارتشاء وکلاهبرداری      

۲-قانون نحوه ی اجرای محکومیت های مالی93

۳-قانون جرایم نیروهای مسلح          
۴-قانون مبارزه با مواد مخدر

۵-قانون انتقال مال غیر        

6- قانون پول شویی

۷- قانون جرائم رایانه ای 

۸- مواد کیفری از قانون ثبت (مواد۱۱۷-۱۰۰)

۹-قانون مجازات اشخاصی که برای بردن مال غیر، تبانی می کنند

10- قانون قاچاق کالا و ارز

۵- آیین دادرسی کیفری

قانون اصلی : قانون آیین دادرسی کیفری

قوانین و مقررات فرعی :

۱-قانون تشکیل دادگاههای عمومی وانقلاب و آیین نامه اصلاحی   
2-تعیین حدودصلاحیت دادسراها و دادگاههای نظامی کشور         

۳- آیین نامه دادسراها و دادگاههای ویژه ی روحانیت            

4- قانون نظارت بر رفتار قضات و آیین نامه اجرایی آن

5- قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر به همراه قانون حمایت قضایی از بسیج و آیین نامه اجرایی آن

۶- حقوق ثبت املاک

قانون اصلی : قانون ثبت اسناد و املاک

قوانین ومقررات فرعی:

۱- آیین نامه ثبت املاک

۲- لایحه قانون راجع به اشتباهات ثبتی

۳- آیین نامه اجرایی رسیدگی اسناد مالکیت معارض 

۴- فهرست اشتباهات ثبتی

۵- قانون افراز و فروش املاک مشاع          
۶- آیین نامه قانون افراز و فروش املاک مشاع

۷- آیین نامه اجرای اسنادرسمی 

۸- قانون تعیین و تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب 1390  و آیین نامه آن

  ۷- حقوق ثبت اسناد

قانون اصلی : قانون دفاتر اسنادرسمی

قوانین ومقررات فرعی:

۱- نظامنامه دفاتر اسنادرسمی ۱۳۱۷                  

2- آیین نامه قانون دفاتر اسناد رسمی 1354

۳- قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسنادرسمی    
۴- آیین نامه موضوع تبصره ماده ۳ قانون اصلاح پاره ای از مواد قانون دفاتر اسنادرسمی

۵- قانون اصلاح پاره ای از مواد قانون دفاتر اسنادرسمی ۱۳۷۱

۶- قانون توزیع حق التحریر

۷- تعرفه ی حق التحریر مصوب ۱۳۹۴                      
۸- آیین نامه اصلاحی ماده ۶۱ قانون دفاتر اسنادرسمی

۹- آیین نامه مرخصی تحصیلی سردفتران  

10 آیین نامه بیمه بازنشستگی سردفتران و دفتریاران

۱۱- مقرات مربوط به پوشش بیمه عمر               
۱۲- آیین نامه تشکیل صندوق تعاون سردفتران و …

۱۳- دستورالعمل بررسی درخواست انتقال سردفتران به دفترخانه های بلاتصدی ۱۳۹۲

۱۴- قانون پیش فروش ساختمان و آیین نامه اجرایی آن

خاتمه :

مجموعه معرفی شده ازقوانین ومقررات فرعی (به غیرازقوانین اصلی) نقش بسیارمهمی درپاسخگویی به حداقل ۲۰ درصد سوالات طرح شده در آزمون های حقوقی را دارا می باشد . بنابراین در درجه بندی و اهمیت منابع ، دانشجویان باید به ترتیب ذیل عمل نمایند :

اول: ازمنابع اصلی یا جزوات کمک آموزشی یا کلاسی

دوم: قوانین اصلی هر درس را همراه با آراءوحدت رویه مرتبط مطالعه کنند.

سوم: قوانین و مقررات فرعی اعلام شده دراین یادداشت را تا حدامکان مطالعه کنند.

نتیجه :

۱-اگر قصد “کسب رتبه” درآزمون را دارید، مطالعه ی همه موارد فوق الزامی است .

۲-اگر قصد”کسب نتیجه مطلوب” را دارید ، مواد دوم وسوم واستفاده ازجزوات کمک آموزشی یا کلاسی الزامی است .

۳-اگر فقط” قصدقبولی” دارید ، مطالعه ی جزوات کمک آموزشی ، قوانین اصلی و آراءوحدت رویه الزامی است .

۴-اگر می خواهید”شانس قبولی” خود را ارزیابی کنید، مطالعه ی قوانین اصلی وآراء وحدت رویه الزامی است .

تبصره : دانشجویانی که از کلاسهای آموزشی مؤسسات آموزشی استفاده می نمایند ، اولویت اول و مهم مطالعاتی خود را مطالعه ی” جزوات کلاسی” قرار بدهند و در کنار آن، قوانین و مقررات مذکور را مطالعه فرمایند.

نظر خود را با ما در میان بگذارید