آوریل 30, 2015 12:46 ب.ظ

قانون دادرسی جرائم نیروهایی مسلح و دادرسی الکترونیکی

اختصاصی وب سایت حق و حقوق : مرجع تخصصی مطالب حقوقی

می توانید قانون آیین دادرسی جرایم نیروهایی مسلح و آیین دادرسی الکترونیکی را که در تاریخ ۱۳۹۳/۰۷/۳۰  به تایید شورای نگهبان رسید و در اول تیرماه 1394 همراه با قانون آیین دادرسی کیفری لازم الاجرا می شود و طبق ماده 699 قانون دادرسی جرائم نیروهایی مسلح به عنوان بخش های هشتم تا دوازدهم به 570 ماده قانون آیین دادرسی کیفری  الحاق خواهد شد را به صورت رایگان دریافت کنید.

از اینجا دانلود کنید

http://www.qr-code.ir/qr-code/?e=M&s=5&t=P&d=http%3A%2F%2Fs6.picofile.com%2Ffile%2F8185755968%2F%25D9%2582%25D8%25A7%25D9%2586%25D9%2588%25D9%2586_%25D8%25A2%25DB%258C%25DB%258C%25D9%2586_%25D8%25AF%25D8%25A7%25D8%25AF%25D8%25B1%25D8%25B3%25DB%258C_%25D8%25AC%25D8%25B1%25D8%25A7%25DB%258C%25D9%2585_%25D9%2586%25DB%258C%25D8%25B1%25D9%2588%25D9%2587%25D8%25A7%25DB%258C%25DB%258C_%25D9%2585%25D8%25B3%25D9%2584%25D8%25AD_%25D9%2588_%25D8%25A7%25DB%258C%25DB%258C%25D9%2586_%25D8%25AF%25D8%25A7%25D8%25AF%25D8%25B1%25D8%25B3%25DB%258C_%25D8%25A7%25D9%2584%25DA%25A9%25D8%25AA%25D8%25B1%25D9%2588%25D9%2586%25DB%258C%25DA%25A9%25DB%258C.pdf.html

مستقیم بر روی تلفن همراه دانلود کنید

نظر خود را با ما در میان بگذارید