ژوئن 13, 2015 2:01 ب.ظ

قرارداد کار موقت زیر یک سال در کارگاه های با ماهیت کار دائم ممنوع شد

قرارداد کار موقت زیر یک سال در کارگاه های با ماهیت کار دائم ممنوع شد

قرارداد کار موقت زیر یک سال در کارگاه های با ماهیت کار دائم ممنوع شد

نظر خود را با ما در میان بگذارید