ژوئن 26, 2015 1:51 ق.ظ

رأی وحدت رویه ای که کمتر از هفت ماه عمر کرد!

حق و حقوق : به موجب رأی وحدت رویه شماره 737 مورخه 11/9/1393: «نظر به اینکه مقررات بند «ب» ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با توجه به عبارت صدر ماده از جرایم حدود و قصاص انصراف دارد و اختیارات پیش‌بینی شده برای قاضی اجرای احکام در مورد درخواست اصلاح حکم و یا حق مراجعه محکوم‌علیه به دادگاه برای تخفیف مجازات به نحوی که در بند مذکور مقرر شده است با بند ۷ ماده ۲۷۲ قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مغایرتی نداشته و آن را نسخ ننموده است، لذا محکومان به قصاص نفس که سن آنان در زمان ارتکاب جرم کمتر از هجده سال تمام بوده و احکام قطعی محکومیت آنان قبل از لازم‌الاجراءشدن قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ صادر شده، چنانچه مدعی شمول شرایط مقرر در ماده ۹۱ این قانون باشند به لحاظ اینکه تبدیل و تغییر مجازات به‌ترتیب مذکور در این ماده مآلاً تخفیف مجازات و تعیین کیفر مساعدتر به حال متهم به‌شمار می‌آید، می‌توانند براساس بند ۷ ماده ۲۷۲ قانون آیین‌دادرسی مذکور در فوق درخواست اعاده دادرسی نمایند.»

به نظر می رسد با اجرایی شدن قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 92، مفاد این رأی وحدت رویه سالبه به انتفاء موضوع شده باشد. در ماده 474 قانون آیین دادرسی کیفری 92 که جایگزین ماده 272 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 78 شده، مفاد بند 7 این ماده که راجع به موضوع رأی وحدت رویه 737 بود، پیش بینی نشده و با غفلت مقنن مسکوت مانده است.

منبع: وبسایت تخصصی حقوق جزا

نظر خود را با ما در میان بگذارید