نوامبر 9, 2015 12:45 ق.ظ

دو نکته آموزشی مهم برای داوطلبان آزمون وکالت 94

حق و حقوق : دو نکته زیر بسیار حائز اهمیت می باشد:

نکته اول : رسيدگي به جرم قاچاق مشروبات الكلي در صلاحيت “دادگاه انقلاب” است و ماده ٧٠٣ قانون تعزيرات كه در صلاحيت دادگاه عمومي (كيفري دو) قرار داده بود، به موجب قانون قاچاق كالا و ارز مصوب ٩٢ و رای وحدت رویه 736 نسخ ضمني شده است.( البته نظر مخالف هم وجود دارد که  فقط مشروبات الكلي خارجي و قاچاق در صلاحيت دادگاههاي انقلاب می داند )

نکته دو : طبق ماده 302 فانون آیین دادرسی کیفری به جرمی که مجازات آن قطع عضو می باشد در دادگاه کیفری یک رسیدگی می شود اما اگر مجازات جرمی قصاص عضو باشد با دو شرط در دادگاه کیفری یک رسیدگی خواهد شد:

1- حتما باید جرمی که مجازات آن قصاص عضو است عمدی باشد.

2- قصاص عضو از جهت جنایت عمدی، علیه تمامیت جسمانی باشد که دیه آن یانصف دیه کامل باشد یا بیش از آن.

لذا اگر در پاسخ تست آزمونهای حقوقی گزینه ای عبارت قصاص عضو  نوشته بود  گزینه صحیح نمی باشد چون باید گزینه قصاص عضو با جمله” نصف دیه کامل یا بیش” از آن مقید شده باشد تا گزینه صحیح ما باشد مگر اینکه گزینه صحیح تری در پاسخ ها وجود نداشته باشد که در این صورت مطلق گزینه قصاص عضو پاسخ صحیح می باشد.

نظر خود را با ما در میان بگذارید