شما اینجا هستید:
آگوست 21, 2015 2:33 ب.ظ

توضیح چند اصطلاح در شرکت های سهامی

حق و حقوق: کل شرکت های سهامی عمدتاً در خصوص 10 مطلب صحبت می کند.

1. تشکیل شرکت های سهامی: که از مواد 6 تا 23 قانون اصلاح به آن اشاره شده است.

2.سهام: همانطور که در ماده یک و در تعریف شرکت های سهامی آمده است شرکت سهامی شرکتی است که سرمایه آن به قطعات سهام تقسیم شده و مسولیت صاحبان سهام فقط تا میزان سرمایه آنها در شرکت است.

بنابراین سهام قطعات خرد شده سرمایه شرکت های سهامی است.

در ماده 24 هم عنوان شده که سهام قسمتی از سرمایه شرکت های سهامی است که معرف میزان تعهدات و منافع و… صاحب سهم در شرکت است.

به بیان ساده در شرکت سهامی که سرمایه آن یک میلیون تومان است مثلا سرمایه اش می شود هزا سهم 1000 تومانی.

3.مجامع عمومی: وظیفه مجامع عمومی تصمیم گیری های راجع به شرکت است(در مواقعی که نیاز باشد همه اعضای شرکت در آن تصمیمات حضور داشته باشند).

4.هیات رئیسه: وطیفه اش داره ی مجامع عمومی است.

وقتی مجامع عمومی(موسس و عادی و فوق العاده) تشکیل میشوند باید یک عده آنها را مدیریت کنند و رای گیری کنند و صورت جلسه تشکیل بدهند و… که به آنها هیات رئیسه میگوییم.مجامع عمومی دقیقا شبیه مجلس شورای اسلامی است و نمایندگان مردم میشوند سهامداران و آقای لاریجانی و همکارانش که در بالای صحن مجلس نشسته اند هیآت ریسه هستند(که در واقع به آنها هیات ریسه مجلس هم میگویند).

5.هیات مدیره: وظیفه اش اداره ی شرکت است.

هیات مدیره وظیفه اش اداره شرکت است و هیات ریسه وظیفه اش اداره مجامع عمومی است.

6. مدیر عامل : وظیفه اش اداره عملی شرکت است.

7. بازرسان شرکت: وظیفه اش نظارت بر امور شرکت است.

8. افزایش یا کاهش سرمایه:

در مواردی که شرکت قصد دارد فعالیت خود و سود آوری خود را افزایش دهد اقدام به افزایش سرمایه(از طریق بالا بردن مبلغ اسمی سهام های موجود یا صدور سهام جدید) میکند و در مواقعی که عمدتا شرکت در حال زیان است اقدام به کاهش سرمایه میکند(که یا اجباری است یا اختیاری: کاهش اجباری یا از طریق کاهش مبلغ اسمی سهام موجود یا از طریق کاهش تعداد سهام شرکت و کاهش اختیاری فقط از طریق کاهش مبلغ اسمی با دو شرط).

9.انحلال و تصفیه: به بیان ساده انحلال به معنای مرگ و پایان یافتن شرکت است.

تصفیه هم به معنای پرداخت دیون و وصول مطالبات و تقسیم سرمایه و اموال شرکت میان سهامداران است.

(همانند شخصی که میمیرد و وراث اقدام به پرداخت بدهی هایش و وصول مطالبات حال او و سپس تقسیم اموالش میان خود میکنند.).

10.مقررات جزایی: در مقررات جزایی ماده 249 را حتما بخوانید و خواندن سایر موادش الزامی نیست.

موفق باشید

نویسنده : تحریری

نظر خود را با ما در میان بگذارید