سپتامبر 6, 2015 10:00 ب.ظ

تفاوت اقاله با فسخ

پایگاه خبری حق و حقوق نیوز: تفاوت اقاله با فسخ به شرح ذیل می باشد:

1- فسخ از ایقاعات به شمار می آید ولی اقاله از عقود.

2- اقاله عقدی است با توافق و رضایت به همراه اراده طرفین و موضوع آن انهدام عقد اول است در حالیکه فسخ به علت قانونی است و شاید رضایت طرف دیگر حائز اهمیت نباشد.

3- اقاله را میتوان با توافق طی سند عادی یا رسمی اجرا نمود ولی در فسخ حکم دادگاه منبعث از جواز قانونی اصل صحت ان است.

4- اقاله با انعقاد عقد دوم صورت میگیرد ولی فسخ عقد دوم ندارد.

5- فسخ به علت قانون است ولی اقاله علتش رضایت طرفین و اراده و قصد آنان است.

نظر خود را با ما در میان بگذارید