نوامبر 17, 2015 9:03 ق.ظ

تعریف قانونی اصطلاحات موجود در لایحه بیمه اجباری شخص ثالث

حق و حقوق : اصلاحات قانونی به کاربرده شده در لایحه بیمه اجباری خسارت وارده به شخص ثالث در وسایل نقلیه در جلسه علنی امروز مجلس و در بدو بررسی جزییات لایحه بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث تعریف شد.

به گزارش خبرنگار پارلمانی ایسنا، نمایندگان در جلسه علنی امروز و بر اساس ماده یک کلیات لایحه بیمه اجباری شخص ثالث مفهوم واژه خسارت بدنی، خسارت مالی، حوادث، شخص ثالث وسیله نقلیه، صندوق بیمه مرکزی، صندوق تامین خسارت بدنی و راهنمایی و رانندگی را با تعاریف قانونی موجود در لایحه انطباق دادند.

همچنین ماده ۲ این لایحه را نیز به این شکل به تصویب رساندند که کلیه دارندگان وسایل نقلیه موضوع این قانون مکلفند وسایل نقلیه خود را در قبال خسارات وارده به اشخاص ثالث نزد شرکت بیمه‌ای که مجوز فعالیت را دارد بیمه کنند.

همچنین بر اساس تبصره یک ماده ۲ لایحه بیمه شخص ثالث دارندگان از نظر این قانون اعم از مالک یا متصرف وسیله نقلیه هر کدام بیمه را تحصیل کنند تکلیف از دیگری ساقط می‌شود؛ به این معنا که یک وسیله نقلیه یک بار درمقابل شخص ثالث بیمه شود کافی است.

در تبصره ۲ آن نیز که با ۱۴۳ رای موافق به تصویب رسید مسئولیت دارنده وسیله نقلیه در تحصیل بیمه‌نامه موضوع این قانون مانع از مسئولیت شخصی که حادثه منصوب به فعل یا ترک فعل اوست نمی‌باشد و در هر حال خسارت وارده از محل بیمه‌نامه وسیله نقلیه پرداخت می‌گردد.

نظر خود را با ما در میان بگذارید