آگوست 13, 2015 12:25 ق.ظ

بیشتر بدانیم …

حق و حقوقچند پرسش و نکته

1- ابراء با اعراض چه تفاوتی دارد؟ 

ابرا چشم پوشی از حق دینی است اعراض چشم پوشی از حق عینی است.


۲-زندان با حبس چه فرقی می کند؟

 زندان مکانی است که فرد در آن قرار میگیرد حبس حالتی است که فرد در آن قرار میگیرد


۳- ممانعت با مزاحمت چه فرقی دارد؟ 

ممانعت کل حق را میگیرد اما مزاحمت  کل حق را نمیگیرد


۴- اذن با اجازه چه تفاوتی دارد؟ 

اذن قبل واقعه حقوقی است ولی اجازه بعد از واقعه است


۵-واژه ی تائید، ابرام، نقض و فسخ چه معنایی دارند؟

تائید: تائید رای در دادگاه تجدید نظر.

ابرام: تائید رای در دیوان عالی کشور.

نقض: نقض رای در دیوان عالی کشور.

فسخ: نقض رای در دادگاه تجدید نظر

۶- گذشت با رضایت چه تفاوتی دارد؟ 

گذشت در امور کیفری است رضایت در امور حقوقی

7-اراده با اختیار چه فرقی دارد؟ 

اختیار امری بیرونی است اراده امری درونی

٨- واژه می بایست با می باید چه تفاوتی دارد؟ 

می بایست مربوط به گذشته است می باید مربوط به آینده

برای طرح سوالات حقوقی جدید می توانید از اینجا سوالات خود را طرح کرده و در اسرع وقت به پاسخ سوالات خود دست یابید.

 

نظر خود را با ما در میان بگذارید