آگوست 9, 2015 6:47 ب.ظ

بیشتر بدانیم …

حق و حقوق : هجده پرسش و پاسخ مربوط به حقوق خانواده

1- اگر زن از مراجعه به دفتر طلاق خودداري كرد مرد چه مي تواند انجام دهد ؟

اگر زن از مراجعه به دفتر طلاق خودداري كند ، از آنجا كه هنوز هم اصولا حق طلاق با مرد است،  مرد شخصا به دفتر طلاق مراجعه مي كند و صيغة طلاق را جاري مي كند و دفتر طلاق مراتب را به زن ابلاغ خواهد كرد .

۲- طلاق توافقي چيست ؟

در اين نوع طلاق فرض بر اين است كه زن و شوهر با جدايي موافق اند ، در اين صورت دادخواست طلاق توافقي را به دادگاه تسليم مي كنند . دادگاه معمولا” از ميان افراد نزديك خانواده هاي زن و شوهر دو داور بر مي گزيند و اگر آنها نتوانند ميان زن و شوهر سازش برقرار نمايند بايستي توافق آنها را در مورد مسايل مالي ، حضانت و ملاقات اطفال مشترك جلب و به دادگاه ارايه كنند تا دادگاه گواهي عدم امكان سازش را صادر كند . در صورتي كه در مورد مسايل ياد شده توافق نشود ، دادگاه از صدور حكم عدم امكان به عنوان طلاق توافقي خودداري مي كند و كسي كه خواهان طلاق است بايد به روش ديگر اقدام كند .

۳- در چه مواردي زن مي تواند درخواست طلاق كند ؟

در موارد زير زن ميتواند در خواست طلاق كند :

۱-  در صورت استنكاف شوهر از پرداخت نفقه و عدم امكان اجبار او به پرداخت و نيز در صورت ناتواني شوهر از دادن نفقه

۲- در صورتي كه دوام زوجيت موجب عسر و حرج زوجه باشد . عسر و حرج به معناي دشواري ، سختي و تنگناست ، يعني ادامة زندگي مشترك براي زن مشقت بار است . بايد افزود كه اثبات عسر و حرج به دليل نبودن روية واحد در دادگاه ها كار چندان ساده اي نيست .

۳- در صورتي كه شوهر ۴ سال تمام مفقود الاثر شود و حكم موت فرضي ( كه تشريفات خاص خود را دارد ) در مورد او صادر شده باشد. در اين مورد در صورتي كه مرد پس از صدور حكم طلاق و پيش از تمام شدن ايام عده ، پيدايش شود مي تواند رجوع كند و بدين ترتيب حكم طلاق فاقد اعتبار خواهد بود .

۴- در خواست صدور حكم با استفاده از ماده ۱۱۱۹ قانون مدني ؛ به موجب مادة ياد شده  (( طرفين عقد مي توانند هر شرطي را كه مخالف با مقتضاي عقد مزبور نباشد ، در ضمن عقد ازدواج يا عقد لازم ديگر ‌[ عقدي كه با ارادة يك طرف قابل انحلال نيست ] بنمايند .

مثل اينكه شرط شود هر گاه شوهر زن ديگر بگيرد يا در مدت معيني غايب شود يا ترك انفاق نمايد يا بر عليه حيات زن سوء قصد كند يا سو ء رفتاري كند كه زندگاني آن ها با يكديگر غير قابل تحمل شود ، زن وكيل و وكيل در توكيل باشد كه پس از اثبات تحقق شرط در محكمه و صدور حكم نهايي خود را مطلقه سازد . ))

بنا براين زن مي تواند با گنجانيدن  شروط ضمن عقد و اخذ وكالت و وكالت در توكيل امكان درخواست طلاق را علاوه بر موارد سه گانة بالا براي خود فراهم سازد . اين شروط كه در پايان اسناد ازدواج فعلي درج شده اند بايستي به امضاي زوج و زوجه رسيده باشند .

۴ – در چه مواردي مرد مي تواند در خواست طلاق نمايد ؟

با اين كه طبق اصلاحات به عمل آمده در قانون ، مرد برخلاف سابق نمي تواند مستقيما به دفتر رسمي طلاق مراجعه نموده و زن خود را طلاق دهد ، اما هنوز ماده ۱۱۳۳ قانون مدني به اعتبار خود باقي است كه به موجب آن : ((مرد مي تواند هر وقت كه بخواهد زن خود را طلاق بدهد . ))و اين مساله دادگاه را ناگزير مي سازد كه در صورت بي نتيجه ماندن تلاش داوران زن و مرد براي ايجاد سازش مبادرت به صدور حكم عدم امكان سازش نمايد ولي با تدابير اتخاذ شده ، زن تا حدودي ميتواند به حقوق قانوني خود دست پيداكند .

اما مرد مي تواند به دلايل زير نيز حكم عدم امكان سازش را از دادگاه تحصيل نمايد :

۱ – وقتي زن تمكين نمي كند .

۲ – وقتي زن با او حسن معاشرت ندارد يا از تربيت فرزندان مشترك خودداري مي كند

۳- وقتي زن كانون مشترك را بدون اجازة دادگاه ترك مي كند .

۴ – وقتي زن به شغلي مي پردازد كه خلاف شوون و حيثيت خانوادگي است .

۵ – وقتي زن هنگام عقد ، كار نمي كند ، در شرايط ضمن عقد حق كار كردن را براي خود محفوظ نداشته و پس از وقوع عقد بدون رضايت شوهر به كاري مشغول شود .

۵ – تشريفات اجراي صيغه طلاق چيست ؟

صيغة  طلاق در حضور دست كم دو مرد عادل صورت مي گيرد . اخيرا حضور شاهد زن را نيز مي پذيرند و طلاق دهنده بايد عاقل ، قاصد و مختار باشد .

۶ – آيا مي توان  طلاق را به شرطي معلق كرد ؟

طلاق را نمي توان به شرطي معلق كرد . مثلا مرد نمي تواند بگويد : (( تو را طلاق مي دهم به شرطي كه با مرد ديگري ازدواج نكني )) اما طرح شرايطي مثل حضانت فرزندان ، چگونگي ملاقات با آنان يا نفقه اي كه پدر بايد به فرزندان بپردازد و غيره ، معلق كردن طلاق محسوب نمي شود .

۷- آيا مي توان صيغة طلاق را توسط وكيل جاري نمود ؟

آري مي توان براي جاري شدن صيغة طلاق به ديگري وكالت داد .

۸ – در چه شرايطي نمي توان صيغه طلاق را جاري نمود ؟

۱ – وقتي زن در دوران خون ريزي پس از زايمان است . اما اجراي صيغه طلاق در دوران بارداري مانعي ندارد .

۲ – طلاق در طهر مواقعه صحيح نيست ، مگر آن كه زن يائسه يا باردار باشد ، يعني زن بايد در دوران پس از عادت ماهانه باشد .

۳ – طلاق زني كه هنوز به سن يائسگي نرسيده ولي به دلايلي عادت ماهيانه نشود زماني صحيح است كه از تاريخ آخرين هم بستري سه   ماه گذشته باشد .
۹- انواع طلاق از نظر ماهيت كدامند ؟

۱- طلاق رجعي : در اين طلاق مرد حق دارد پيش از سر آمدن مدت معيني كه آن را (( عده )) مي نامند به زندگي مشترك بازگردد . رجوع تشريفات خاصي ندارد ، كافي است كه مرد قصد بازگشت به زندگي مشترك را داشته باشد . در طلاق رجعي موافقت زن شرط نيست و در صورت درخواست شوهر به از سرگيري زندگي مشترك ، زن حق مخالفت نخواهد داشت .

۲- طلاق باين: در طلاق باين، شوهر حق رجوع ندارد.

۱۰ – انواع طلاق باين ( كه در آن مرد حق رجوع ندارد ) كدامند ؟

۱ – طلاقي كه قبل از نزديكي انجام شود ، يعني زن و مردي پس از وقوع عقد و پيش از عروسي از هم جدا شوند .

۲ – طلاقي كه در دوران يائسگي زن انجام شود .

۳ – طلاق خلع ، مادام كه زن رجوع به عوض نكرده باشد .

۴- طلاق (( مبارات )) به شرطي كه زن رجوع به عوض نكند .

۵- سومين طلاق كه بعد از ۳ وصلت متوالي به عمل آيد ، اعم از اين كه وصلت در نتيجه رجوع باشد يا در نتيجه نكاح جديد .
۱۱-طلاق خلع چيست؟

طلاق خلع، طلاقي است كه زن به واسطة كراهتي كه از شوهر خود دارد در برابر مالي كه به شوهر مي دهد طلاق بگيرد. مقدار اين مال مي تواند عين مهريه، معادل آن، بيش تر و يا كمتر از مهريه باشد. به عبارت ديگر زن مي تواند با بخشيدن نفقه اي كه از شوهر خود طلبكار است، يا نفقة ايام عده، يا حتي نفقة يك روز خود، يا تمام يا بخشي از مهريه خود به شوهر و قبول شوهر طلاق خلعي بگيرد، اما اگر به مقداري كه بخشيده رجوع كند (يعني آن را بازپس گيرد) ولي بر طلاق پاي فشرد، در آن صورت طلاق رجعي خواهد بود. لازم به يادآوري است روية دادگاهـها بــراين است كه زن بايد تمام مهريه را بذل كند.
۱۲-طلاق مبارات چيست؟

در طلاق مبارات كراهت از هر دو طرف است ولي در اين صورت ((عوض)) نبايد بيش از مهريه باشد. يعني اگر نفرت بي اندازة طرفين دليل طلاق است، نبايد ميزان مبلغي كه زن مي بخشد از ميزان مهريه بيشتر باشد.
۱۳- آيا حكم طلاق صادره از محاكم خارجي در ايران نيز معتبر است؟

روش معمول دادگاه هاي ايران اين است كه آراي صادره از محاكم خارج از كشور را معتبر نمي     شناسند و بايد درخواست طلاق در دادگاه هاي ايران مطرح شود.
۱۴-  آيا در صورت حكم طلاق توسط محاكم خارجي زوج مي تواند همسر خود را ممنوع الخروج كند؟

به همان دليل كه در پاسخ شماره۲۳ عنوان شد، مرد مي تواند همسر خود را ممنوع الخروج سازد.

۱۵- عده چيست؟

مدت زماني است كه تا انقضاي آن، زن نمي تواند شوهر ديگري اختيار كند.

۱۶-عدّة طلاق و فسخ نكاح چه مدت است؟

* اگر طلاق و فسخ نكاح پيش از نزديكي انجام شود، نگهداشتن عدّه لازم نيست، اما عدّة فسخ نكاح   سه طهر است (يعني پس از انجام طلاق، زن سه بار عادت ماهانه شده باشد) مگر زن به اقتضاي سن، عادت زنانگي نبيند، كه در اين صورت عدّة او سه ماه است.

* عدّة طلاق و فسخ نكاح و بذل مدت و انقضاي آن در نكاح منقطع، در صورتي كه زن باردار نباشد   دو طهر است، مگر اين كه زن به اقتضاي سن عادت زنانـگي نبيند كه در اين صـورت چهــل و پنج روزخواهد بود.

* عدّة طلاق و فسخ نكاح و بذل مدت و انقضاي آن در مورد زن باردار تا وضع حمل است.

۱۷-عدّة وفات چه مدت است؟

عدّة وفات چه در نكاح دائم و چه در نكاح منقطع، در هر حال چهار ماه و ده روز است، مگر اين كه زن باردار باشد كه در اين صورت عدّة وفات تا موقع وضع حمل است، مشروط بر اين كه فاصلة مابين فوت شوهر و وضع حمل از چهار ماه و ده روز بيشتر باشد والاّ مدت عده همان چهار ماه و ده روز خواهد بود.

۱۸-عدّة زني كه شوهراو غايب مفقودالاثر بوده وبه حكم دادگاه طلاق گرفته باشدچه مدتي است؟

عدّة چنين زني از تاريخ طلاق، چهار ماه و ده روز است.

برای طرح سوالات حقوقی جدید می توانید از اینجا سوالات خود را طرح کرده و در اسرع وقت به پاسخ سوالات خود دست یابید.

نظر خود را با ما در میان بگذارید