مرداد 19, 1394 6:47 ب.ظ

بیشتر بدانیم …

حق و حقوق : هجده پرسش و پاسخ مربوط به حقوق خانواده

1- اگر زن از مراجعه به دفتر طلاق خودداری کرد مرد چه می تواند انجام دهد ؟

اگر زن از مراجعه به دفتر طلاق خودداری کند ، از آنجا که هنوز هم اصولا حق طلاق با مرد است،  مرد شخصا به دفتر طلاق مراجعه می کند و صیغه طلاق را جاری می کند و دفتر طلاق مراتب را به زن ابلاغ خواهد کرد .

۲- طلاق توافقی چیست ؟

در این نوع طلاق فرض بر این است که زن و شوهر با جدایی موافق اند ، در این صورت دادخواست طلاق توافقی را به دادگاه تسلیم می کنند . دادگاه معمولا” از میان افراد نزدیک خانواده های زن و شوهر دو داور بر می گزیند و اگر آنها نتوانند میان زن و شوهر سازش برقرار نمایند بایستی توافق آنها را در مورد مسایل مالی ، حضانت و ملاقات اطفال مشترک جلب و به دادگاه ارایه کنند تا دادگاه گواهی عدم امکان سازش را صادر کند . در صورتی که در مورد مسایل یاد شده توافق نشود ، دادگاه از صدور حکم عدم امکان به عنوان طلاق توافقی خودداری می کند و کسی که خواهان طلاق است باید به روش دیگر اقدام کند .

۳- در چه مواردی زن می تواند درخواست طلاق کند ؟

در موارد زیر زن میتواند در خواست طلاق کند :

۱-  در صورت استنکاف شوهر از پرداخت نفقه و عدم امکان اجبار او به پرداخت و نیز در صورت ناتوانی شوهر از دادن نفقه

۲- در صورتی که دوام زوجیت موجب عسر و حرج زوجه باشد . عسر و حرج به معنای دشواری ، سختی و تنگناست ، یعنی ادامه زندگی مشترک برای زن مشقت بار است . باید افزود که اثبات عسر و حرج به دلیل نبودن رویه واحد در دادگاه ها کار چندان ساده ای نیست .

۳- در صورتی که شوهر ۴ سال تمام مفقود الاثر شود و حکم موت فرضی ( که تشریفات خاص خود را دارد ) در مورد او صادر شده باشد. در این مورد در صورتی که مرد پس از صدور حکم طلاق و پیش از تمام شدن ایام عده ، پیدایش شود می تواند رجوع کند و بدین ترتیب حکم طلاق فاقد اعتبار خواهد بود .

۴- در خواست صدور حکم با استفاده از ماده ۱۱۱۹ قانون مدنی ؛ به موجب ماده یاد شده  (( طرفین عقد می توانند هر شرطی را که مخالف با مقتضای عقد مزبور نباشد ، در ضمن عقد ازدواج یا عقد لازم دیگر ‌[ عقدی که با اراده یک طرف قابل انحلال نیست ] بنمایند .

مثل اینکه شرط شود هر گاه شوهر زن دیگر بگیرد یا در مدت معینی غایب شود یا ترک انفاق نماید یا بر علیه حیات زن سوء قصد کند یا سو ء رفتاری کند که زندگانی آن ها با یکدیگر غیر قابل تحمل شود ، زن وکیل و وکیل در توکیل باشد که پس از اثبات تحقق شرط در محکمه و صدور حکم نهایی خود را مطلقه سازد . ))

بنا براین زن می تواند با گنجانیدن  شروط ضمن عقد و اخذ وکالت و وکالت در توکیل امکان درخواست طلاق را علاوه بر موارد سه گانه بالا برای خود فراهم سازد . این شروط که در پایان اسناد ازدواج فعلی درج شده اند بایستی به امضای زوج و زوجه رسیده باشند .

۴ – در چه مواردی مرد می تواند در خواست طلاق نماید ؟

با این که طبق اصلاحات به عمل آمده در قانون ، مرد برخلاف سابق نمی تواند مستقیما به دفتر رسمی طلاق مراجعه نموده و زن خود را طلاق دهد ، اما هنوز ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی به اعتبار خود باقی است که به موجب آن : ((مرد می تواند هر وقت که بخواهد زن خود را طلاق بدهد . ))و این مساله دادگاه را ناگزیر می سازد که در صورت بی نتیجه ماندن تلاش داوران زن و مرد برای ایجاد سازش مبادرت به صدور حکم عدم امکان سازش نماید ولی با تدابیر اتخاذ شده ، زن تا حدودی میتواند به حقوق قانونی خود دست پیداکند .

اما مرد می تواند به دلایل زیر نیز حکم عدم امکان سازش را از دادگاه تحصیل نماید :

۱ – وقتی زن تمکین نمی کند .

۲ – وقتی زن با او حسن معاشرت ندارد یا از تربیت فرزندان مشترک خودداری می کند

۳- وقتی زن کانون مشترک را بدون اجازه دادگاه ترک می کند .

۴ – وقتی زن به شغلی می پردازد که خلاف شوون و حیثیت خانوادگی است .

۵ – وقتی زن هنگام عقد ، کار نمی کند ، در شرایط ضمن عقد حق کار کردن را برای خود محفوظ نداشته و پس از وقوع عقد بدون رضایت شوهر به کاری مشغول شود .

۵ – تشریفات اجرای صیغه طلاق چیست ؟

صیغه  طلاق در حضور دست کم دو مرد عادل صورت می گیرد . اخیرا حضور شاهد زن را نیز می پذیرند و طلاق دهنده باید عاقل ، قاصد و مختار باشد .

۶ – آیا می توان  طلاق را به شرطی معلق کرد ؟

طلاق را نمی توان به شرطی معلق کرد . مثلا مرد نمی تواند بگوید : (( تو را طلاق می دهم به شرطی که با مرد دیگری ازدواج نکنی )) اما طرح شرایطی مثل حضانت فرزندان ، چگونگی ملاقات با آنان یا نفقه ای که پدر باید به فرزندان بپردازد و غیره ، معلق کردن طلاق محسوب نمی شود .

۷- آیا می توان صیغه طلاق را توسط وکیل جاری نمود ؟

آری می توان برای جاری شدن صیغه طلاق به دیگری وکالت داد .

۸ – در چه شرایطی نمی توان صیغه طلاق را جاری نمود ؟

۱ – وقتی زن در دوران خون ریزی پس از زایمان است . اما اجرای صیغه طلاق در دوران بارداری مانعی ندارد .

۲ – طلاق در طهر مواقعه صحیح نیست ، مگر آن که زن یائسه یا باردار باشد ، یعنی زن باید در دوران پس از عادت ماهانه باشد .

۳ – طلاق زنی که هنوز به سن یائسگی نرسیده ولی به دلایلی عادت ماهیانه نشود زمانی صحیح است که از تاریخ آخرین هم بستری سه   ماه گذشته باشد .
۹- انواع طلاق از نظر ماهیت کدامند ؟

۱- طلاق رجعی : در این طلاق مرد حق دارد پیش از سر آمدن مدت معینی که آن را (( عده )) می نامند به زندگی مشترک بازگردد . رجوع تشریفات خاصی ندارد ، کافی است که مرد قصد بازگشت به زندگی مشترک را داشته باشد . در طلاق رجعی موافقت زن شرط نیست و در صورت درخواست شوهر به از سرگیری زندگی مشترک ، زن حق مخالفت نخواهد داشت .

۲- طلاق باین: در طلاق باین، شوهر حق رجوع ندارد.

۱۰ – انواع طلاق باین ( که در آن مرد حق رجوع ندارد ) کدامند ؟

۱ – طلاقی که قبل از نزدیکی انجام شود ، یعنی زن و مردی پس از وقوع عقد و پیش از عروسی از هم جدا شوند .

۲ – طلاقی که در دوران یائسگی زن انجام شود .

۳ – طلاق خلع ، مادام که زن رجوع به عوض نکرده باشد .

۴- طلاق (( مبارات )) به شرطی که زن رجوع به عوض نکند .

۵- سومین طلاق که بعد از ۳ وصلت متوالی به عمل آید ، اعم از این که وصلت در نتیجه رجوع باشد یا در نتیجه نکاح جدید .
۱۱-طلاق خلع چیست؟

طلاق خلع، طلاقی است که زن به واسطه کراهتی که از شوهر خود دارد در برابر مالی که به شوهر می دهد طلاق بگیرد. مقدار این مال می تواند عین مهریه، معادل آن، بیش تر و یا کمتر از مهریه باشد. به عبارت دیگر زن می تواند با بخشیدن نفقه ای که از شوهر خود طلبکار است، یا نفقه ایام عده، یا حتی نفقه یک روز خود، یا تمام یا بخشی از مهریه خود به شوهر و قبول شوهر طلاق خلعی بگیرد، اما اگر به مقداری که بخشیده رجوع کند (یعنی آن را بازپس گیرد) ولی بر طلاق پای فشرد، در آن صورت طلاق رجعی خواهد بود. لازم به یادآوری است رویه دادگاهـها بــراین است که زن باید تمام مهریه را بذل کند.
۱۲-طلاق مبارات چیست؟

در طلاق مبارات کراهت از هر دو طرف است ولی در این صورت ((عوض)) نباید بیش از مهریه باشد. یعنی اگر نفرت بی اندازه طرفین دلیل طلاق است، نباید میزان مبلغی که زن می بخشد از میزان مهریه بیشتر باشد.
۱۳- آیا حکم طلاق صادره از محاکم خارجی در ایران نیز معتبر است؟

روش معمول دادگاه های ایران این است که آرای صادره از محاکم خارج از کشور را معتبر نمی     شناسند و باید درخواست طلاق در دادگاه های ایران مطرح شود.
۱۴-  آیا در صورت حکم طلاق توسط محاکم خارجی زوج می تواند همسر خود را ممنوع الخروج کند؟

به همان دلیل که در پاسخ شماره۲۳ عنوان شد، مرد می تواند همسر خود را ممنوع الخروج سازد.

۱۵- عده چیست؟

مدت زمانی است که تا انقضای آن، زن نمی تواند شوهر دیگری اختیار کند.

۱۶-عدّه طلاق و فسخ نکاح چه مدت است؟

* اگر طلاق و فسخ نکاح پیش از نزدیکی انجام شود، نگهداشتن عدّه لازم نیست، اما عدّه فسخ نکاح   سه طهر است (یعنی پس از انجام طلاق، زن سه بار عادت ماهانه شده باشد) مگر زن به اقتضای سن، عادت زنانگی نبیند، که در این صورت عدّه او سه ماه است.

* عدّه طلاق و فسخ نکاح و بذل مدت و انقضای آن در نکاح منقطع، در صورتی که زن باردار نباشد   دو طهر است، مگر این که زن به اقتضای سن عادت زنانـگی نبیند که در این صـورت چهــل و پنج روزخواهد بود.

* عدّه طلاق و فسخ نکاح و بذل مدت و انقضای آن در مورد زن باردار تا وضع حمل است.

۱۷-عدّه وفات چه مدت است؟

عدّه وفات چه در نکاح دائم و چه در نکاح منقطع، در هر حال چهار ماه و ده روز است، مگر این که زن باردار باشد که در این صورت عدّه وفات تا موقع وضع حمل است، مشروط بر این که فاصله مابین فوت شوهر و وضع حمل از چهار ماه و ده روز بیشتر باشد والاّ مدت عده همان چهار ماه و ده روز خواهد بود.

۱۸-عدّه زنی که شوهراو غایب مفقودالاثر بوده وبه حکم دادگاه طلاق گرفته باشدچه مدتی است؟

عدّه چنین زنی از تاریخ طلاق، چهار ماه و ده روز است.

برای طرح سوالات حقوقی جدید می توانید از اینجا سوالات خود را طرح کرده و در اسرع وقت به پاسخ سوالات خود دست یابید.

 

نظر خود را با ما در میان بگذارید