دسامبر 30, 2015 9:15 ب.ظ

بررسی حذف سوالات در آزمون های وکالت

۲ سوال از آزمون وکالت ۹۲، ۲ سوال از آزمون وکالت ۹۳ و ۲ سوال از آزمون وکالت ۹۴ حذف شده اند

حق و حقوق: پس از انتظار طولانی کلید سوالات آزمون وکالت ۹۴ از سوی اسکودا اعلام شد.

در کلید اعلام شده برای آزمون وکالت ۹۴ در برابر سوالات شماره های ۴۸ و ۵۱ کلمه “حذف” درج شده است، این دو سوال مربوط به درس حقوق تجارت هستند.

در دوره های قبل آزمون وکالت نیز حذف سوالات اتفاق افتاده است، سوال ۲۵ از سوالات آیین دادرسی مدنی و سوال ۸۴ از حقوق جزای عمومی و اختصاصی آزمون وکالت سال ۹۲ به علت اینکه دارای اشکال تشحیص داده شده بودند حذف شدند، و همچنین سوال ۶۰ درس حقوق تجارت آزمون وکالت ۹۳ نیز حذف شد، ولی در مورد سوال ۲۸ درس آیین دادرسی مدنی آزمون وکالت ۹۳ قاعده خاصی در نظر گرفته شد، به این صورت که برای کسانی که به این سوال پاسخ اعلام شده را داده باشند نمره داده می شود ولی برای کسانی که گزینه های دیگر را انتخاب کرده باشند نمره منفی در نظر گرفته نخواهد شد.

به طور کلی قاعده حذف سوالات، تقسیم نمره سوال حذف شده بین سایر سوالات همان درس است، مقلا در آزمون وکالت ۹۴ که ۲ سوال از بیست سوال درس حقوق تجارت حذف شده است، مبنای محاسبه نمره داوطلبان ۱۸ سوال به جای ۲۰ سوال خواهد بود و مثلا اگر کسی فقط به ۹ سوال پاسخ صحیح داده باشد با فرض اینکه بقیه گزینه ها را سفید گذاشته باشد نمره او ۵۰% خواهد شد.

روش استثنایی در نظر گرفته شده برای سوال ۲۸ آزمون وکالت ۹۳ ناشی از جا افتادن بخشی از گزینه صحیح اعلام شده در کلید اولیه منتشر شده از سوی اسکودا عنوان شده بود.

سوال ۲۸ آزمون وکالت ۹۳ و گزینه های آن به این شرح بود :

شکایت نسبت به دستور اجرای سند رسمی در صلاحیت کدام مرجع است :

الف- دادگاه عمومی محل تنظیم سند

ب- هیأت نظارت منطقه اجرای سند

ج- دادگاه عمومی محل اجرای سند

د- دادگاه عمومی محل اقامت خوانده

در توضیح اسکودا در مورد این سوال اعلام شده بود که در گزینه «دادگاه عمومی محل اجرای سند»، دو کلمه «صدور دستور» جا افتاده است، به همین جهت و “در راستای رعایت عدالت به داوطلبانی که این گزینه را انتخاب کرده باشند، نمره تعلق خواهد گرفت و به کسانی که گزینه دیگری را انتخاب کرده باشند نمره منفی تعلق نمی‌گیرد.”

منبع: اختبار

نظر خود را با ما در میان بگذارید