دسامبر 5, 2015 11:01 ب.ظ

بررسی احتمال و شانس قبولی در آزمون وکالت ۹۴ و نقد و بررسی آن

نتایج اولیه آزمون در دی ماه منتشر خواهد شد.    

پایگاه خبری حق و حقوق نیوز: آزمون وکالت امسال در روز جمعه ۶ آذرماه با حضور بیش از شصت هزار نفر از داوطلبان برگزار گردید. دراین یادداشت در ابتدا، مجموعه ی اقدامات مؤسسه و سپس احتمال و شانس قبولی در آزمون را مورد بررسی قرار می دهیم:

اول) مجموعه اقدامات مؤسسه طرح نوین اندیشه

درمسیر موفقیت داوطلبان آزمون وکالت، مؤسسه طرح نوین اندیشه مجموعه فعالیت های مجازی را به صورت رایگان از تاریخ ۰۵ /۰۸ /۹۴ آغاز نمود که هزاران نفر در سراسر کشور از آن استفاده نمودند. بعد از برگزاری آزمون وکالت۹۴ نیز ارائه ی “سه خدمت ویژه” تعریف و اجراء شد:

۱ دفترچه و کلید سوالات آزمون وکالت که درساعت ۱۷ روز جمعه ۶ آذر درسایت قرارگرفت.

۲ سامانه ی معدل گیری آزمون که از روز جمعه ۶ آذر ساعت ۱۸ فعال شده و در حال حاضر نیز در دسترس می باشد.

۳- فایل صوتی کارگاه تحلیل سوالات آزمون وکالت ۹۴ که از ساعت ۲۰ روز جمعه ۶ آذر درسایت قابل است.

۴- فیلم «کارگاه تحلیل سوالات آزمون وکالت ۹۴» که از روز شنبه ۷ آذر ساعت ۲۲ در سایت طرح نوین تقدیم گردیده است.

جهت آگاهی بیشترداوطلبان گرامی درخصوص آزمون وکالت ۹۴، ذکر چند نکته ضروری می باشد:

۱ نقد و بررسی آزمون وکالت امسال در یادداشت هفته ۴۰، درسایت مؤسسه آمده است.

۲ کلید سوالات آزمون، نظر اساتید مؤسسه است و احتمال دارد تعدادی از آنها در تعارض با کلید اصلی اسکودا باشد که دراین مقام کلید اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران (اسکودا) لازم الرعایه خواهدبود.

۳ به احتمال بسیار زیاد، پاسخبرگ اصلی داوطلبان با آنچه که درسامانه وارد نموده اند در برخی موارد، متفاوت است و همین امر می تواند نمره ی احتمالی داوطلبان را بانمره ی اصلی آنها متفاوت نماید.

۴- فعلاً حدود ۱۰ درصد از مجموع شرکت کنندگان در آزمون اصلی، وارد سامانه ی معدل گیری شده اند و تحلیل آماری ذیل الذکر، می تواند فقط بیانگر احتمالات آتی باشد و به هیچ وجه قطعی و مسلم الحصول نخواهدبود. مسلماً به تدریج باحضور جمعیت بیشترداوطلبان، دقت تحلیل آماری درنوبت دوم افزایش خواهدیافت.

۵- در تحلیل آماری حاضر، علاوه برکیفیت طرح سوالات، مواردی چون ظرفیت پذیرش، پتانسیل کانون و عملکرد احتمالی سایر داوطلبان نیز مورد توجه قرار گرفته است.

۶ داوطلبان محترم توجه داشته باشند ممکن است میان کلید سوالات مؤسسه و کلید نهایی آزمون وکالت یک تفاوت حداقل ۵ درصدی یا یک نمره ای باشد که باید منتظر اعلام نظرقطعی اسکودا باشیم.

۷- بعد از اعلام کلید اصلی توسط اسکودا، مجدداً پاسخبرگ داوطلبان حاضر در سامانه باکلیداصلی تصحیح و تحلیل دوم تقدیم خواهد شد.

۸- با توجه به نکات فوق الذکر، احتمال خطای ۵ درصدی (افزایش یا کاهش) درتحلیل آماری وجود دارد. بنابراین داوطلبانی که میانگین نمره ی آنها ۵ درصدیا یک نمره کمتراز درصدیا نمره ی احتمالی قبولی است، همچنان می توانند امیدوار به اعلام نتایج دی ماه باشند.

دوم) بررسی احتمال و شانس قبولی در آزمون وکالت ۹۴

تا تاریخ ۱۲ /۰۹ /۹۴ ، وضعیت شرکت کنندگان در سامانه و داوطلبان آزمون وکالت به شرح ذیل می باشد:

ردیف
نام کانون
بالاترین نمره
ظرفیت پذیرش
درصد احتمال قبولی
نمره احتمالی قبولی
۱
مرکز
۱۰ /۱۵
۱۰۰۰
۶۰ ۵۵
۱۲ -۱۱
۲
آذربایجان شرقی
۲۰ /۱۵
۹۰
۵۸ ۵۳
۶ /۱۱۶ /۱۰
۳
فارس و کهکیلویه
۱۶
۱۱۰
۶۰ ۵۷
۱۲ ۴ /۱۱
۴
اصفهان
۲۰ /۱۶
۱۳۰
۶۰ ۵۷
۱۲ ۴ /۱۱
۵
آذربایجان غربی
۱۰ /۱۵
۴۴
۶۰ ۵۵
۱۲ ۱۱
۶
مازندران
۹۰ /۱۵
۷۲
۶۰ ۵۷
۱۲ ۴ /۱۱
۷
خراسان
۱۰ /۱۴
۶۰
۶۲ ۶۰
۴/ ۱۲ ۱۲
۸
گیلان
۱۰ /۱۵
۵۰
۶۰ ۵۵
۱۲ ۱۱
۹
قزوین
۱۰ /۱۳
۵۰
۶۰ ۵۵
۱۲ ۱۱
۱۰
خوزستان
۵۰ /۱۱
۵۰
۵۵ ۵۲
۱۱ ۴ /۱۰
۱۱
کرمانشاه و ایلام
۳۰ /۱۴
۵۲
۵۵ ۵۲
۱۱ – ۴ /۱۰
۱۲
همدان
۹۰ /۱۴
۳۵
۵۵ ۵۰
۱۱ ۱۰
۱۳
قم
۵۰ /۱۴
۳۰
۵۵ ۵۲
۱۱ ۴ /۱۰
۱۴
کردستان
۲۰ /۱۴
۴۰
۵۵ ۵۲
۱۱ ۴ /۱۰
۱۵
گلستان
۹۰ /۱۳
۴۵
۵۷ ۵۵
۴ /۱۱ ۱۱
۱۶
اردبیل
۱۰ /۱۵
۵۰
۶۲ ۵۷
۴ /۱۲ ۷ /۱۰
۱۷
مرکزی
۲۰ /۱۴
۲۵
۵۵ ۵۰
۱۱ ۱۰
۱۸
بوشهر
۱۰ /۱۳
۵۰
۵۵ ۵۰
۱۱ ۱۰
۱۹
زنجان
۲۰ /۱۵
۳۵
۵۵ ۵۰
۱۱ ۱۰
۲۰
لرستان
۱۶
۳۵
۶۲ ۵۸
۴ /۱۲ ۶ /۱۱
۲۱
کرمان
۲۰ /۱۵
۴۰
۶۰ ۵۵
۱۲ ۱۱
۲۲
البرز
۸۰ /۱۵
۱۰۰
۶۲ ۵۷
۴ /۱۲ ۴ /۱۰
۲۳
چهارمحال و بختیاری
۸۰ /۱۱
۲۰
۵۲ ۴۸
۴۰ /۱۰ ۴ /۹

خاتمه: نتایج آزمون احتمالاً تا تاواسط دی ماه اعلام و سرنوشت ۲۲۱۳ ظرفیت قبولی مشخص خواهدشد و حدود ۶۲ هزار نفر از بازماندگان دراین آزمون می بایست برای قبولی درسال آینده، تلاش مجددی داشته باشند. بعد از ۱۹ سال فعالیت حرفه ای دراین حوزه، با قطعیت اظهار می دارم که برای قبولی در آزمون وکالت فقط آشنایی با منابع و مطالعه کردن کافی نیست، بلکه عوامل بسیار زیادی برای موفقیت در این عرصه حائزاهمیت است. لذا اعتقاد راسخ دارم، بخش قابل توجهی از داوطلبان مانیاز به نگرشی جدید در نوع نگاه به زندگی، هدف گذاری، فعالیت، تعهد، مسؤولیت پذیری و … دارند که باید در ابتدا ساختار فکری و شخصی خود را بسازند. در این خصوص یادداشت ویژه ای درتاریخ ۲۲/ ۹/ ۹۴ تقدیم خواهد شد. به عموم داوطلبان آزمون های حقوقی علی الخصوص آزمون وکالت۹۵، مطالعه ی این یادداشت ویژه پیشنهاد می گردد.

توجه: بررسی احتمال و شانس قبولی در آزمون وکالت ۹۴ (نوبت دوم) بعد از اعلام کلید اصلی توسط اسکودا تقدیم خواهدشد.

نقد و بررسی آزمون وکالت 1394

آزمون وکالت ۹۴ صبح روز جمعه ۶ آذر ماه از ساعت ۸:۳۰ با شرکت حدود شصت و چهار هزار نفر از داوطلبان در ۲۳ کانون وکلای مستقل دادگستری به صورت همزمان و متحد الشکل برگزار گردید. در این یادداشت زوایای مختلف این آزمون را مورد نقد و بررسی قرار می دهیم:

اول) نحوه ی ثبت نام آزمون

در شهریور ماه امسال، اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران، آگهی پیش ثبت نام را در سایت سازمان سنجش و اسکودا منتشر نمود و از تاریخ ۱۲ مهرماه ثبت نام آزمون به صورت اینترنتی آغاز و در نهایت روز ۲۴ مهرماه به پایان رسید.

دوم) زمان برگزاری آزمون

معمولا آزمون وکالت در پاییز هرسال برگزار می گردد. با توجه به شرایط اقلیمی و جغرافیایی از نیمه دوم آبان تا هفته ی اول آذرماه، زمان مناسبی برای آزمون می باشد که امسال زمان برگزاری، ششم آذرماه بود.

سوم) شکل و کیفیت دفترچه سوالات

دفترچه سوالات در ۱۶ صفحه، با فونت استاندارد و صفحه بندی مطلوب، آماده شده بود و داوطلبان به راحتی می توانستند، سوالات را مطالعه نمایند. نوع کاغذ استفاده شده در دفترچه و کیفیت چاپ آن نیز قابل قبول بود.

چهارم) امنیت آزمون

به منظور جلوگیری از هرگونه سوء استفاده و تقلب، تعداد دفترچه ها و چیدمان سؤالات و گزینه ها متفاوت لیکن سؤالات کاملاً یکسان و برابر بود. با این روش، عملاً امکان تقلب یا رونویسی از پاسخنامه دیگران منتفی بود.

پنجم) مدت برگزاری آزمون

همچون سال های گذشته، مدت برگزاری آزمون ۱۲۰ دقیقه بود که با توجه به کیفیت سؤالات، مدت مذکور برای پاسخگویی کافی بود.

ششم) کیفیت طرح سؤالات آزمون

تعداد سؤالات هر درس در دفترچه، ۲۰ سؤال بود که به ترتیب آنها را مورد بررسی قرار می دهیم:

الف. حقوق مدنی

۱۵ سؤال تئوری و نظری، ۲ سؤال استنباط از قوانین، ۲ سؤال مبتنی بر قوانین فرعی (خاص) و ۱ سؤال هم از آراء وحدت رویه طرح شده بود.

ب. آیین دادرسی مدنی

۱۶ سؤال از نص صریح قانون آیین دادرسی مدنی، ۳ سؤال از قوانین فرعی ( خاص) و ۱ سؤال نیز از دکترین طرح شده بود.

ج. حقوق تجارت

۱۵ سؤال از نص صریح قانون تجارت، ۱ سوال از قوانین فرعی (خاص)، ۱ سوال از وحدت رویه و ۳ سوال نیز از دکترین طرح شده بود.

د. اصول فقه

۱۰ سؤال کاملاً تئوری بود و ۱۰ سؤال نیز تحلیلی و کاربردی بود.

ه. حقوق جزای عمومی و اختصاصی

با توجه به تغییر قانون مجازات اسلامی در سال ۹۲، ۱۹ سؤال از نص صریح قانون مجازات اسلامی و ۱ سؤال هم استنباط از قانون طرح شده بود.

و. آیین دادرسی کیفری

با توجه به تغییر قانون آیین دادرسی کیفری در سال ۹۲ و اصلاحات و الحاقات جدید در سال ۹۴، ۱۵ سؤال از نص صریح قانون و ۱ سؤال نیز استنباط از قانون بود.

جمع بندی: از نگاه آماری می توان، آزمون وکالت ۹۴ را طبق جدول ذیل ارزیابی نمود:

ردیف
نام درس
قانون اصلی
قانون فرعی
استنباطی
وحدت رویه
تئوری
کاربردی
۱
حقوق مدنی
۲
۲
۱
۱۵
۲
آیین دادرسی مدنی
۱۶
۳
۱
۳
حقوق تجارت
۱۵
۱
۱
۳
۴
اصول فقه
۱۰
۱۰
۵
حقوق جزا
۱۹
۱
۶
آیین دادرسی کیفری
۱۵
۲
۲
۱
۷
آزمون وکالت
۶۵
۸
۳
۴
۳۰
۱۰

طبق جدول فوق:

۱ ۶۵ سوال آزمون(حدود ۵۴ درصد) از نص صریح قوانین اصلی طرح شده است.

۲ ۸ سوال آزمون( حدود ۵/۶ درصد) از نص قوانین فرعی(خاص) طرح شده است.

۳ ۳ سوال آزمون( حدود ۵/۲ درصد) استنباط از قوانین بوده است.

۴ ۴ سوال آزمون(حدود ۵/۳ درصد) از آراء وحدت رویه آمده است.

۵ ۳۰ سوال آزمون( حدود ۲۵ درصد) از مباحث تئوری و نظری آمده است.

۶ ۱۰ سوال آزمون(حدود ۵/۸ درصد) از مباحث تحلیلی و کاربردی آمده است.

بنابراین:

۱ درمجموع قلمروی جغرافیایی طرح سوالات و پراکندگی آن برای عموم داوطلبان “منصفانه” و “عادلانه” به نظرمی رسد.

۲ درصورت تسلط بر نص صریح قوانین اصلی و فرعی (خاص) امکان پاسخگویی به حدود ۶۰ درصد سوالات وجود داشت.

۳- داوطلبانی که طبق برنامه ی مطالعاتی هدفمند و منسجم عمل کرده باشند به شرط عدم ارتکاب خطا یا اشتباه در روز آزمون، احتمال قبولی بسیار بالایی خواهند داشت.

هفتم) اعلام نتایج آزمون

نتایج اولیه آزمون در دی ماه منتشر خواهد شد.    

موفق باشید

محمد فرجی

   مدیر مؤسسه فرهنگی طرح نوین اندیشه

پی نوشت:
بنظرم خیلی نمیشه به این میانگین ها اعتماد کرد و باید صبر کنیم تا ببینیم که همه داوطلبین چگونه به سوالات پاسخ دادند. در هر صورت نسبت به سال گذشته نسبتاً آسان تر بود (عرض می کنم نسبتاً ). به امید موفقیت همه حق گستران فرهیخته .
انشالله هر کسی که بیشتر تلاش کرده به نتیجه مطلوب خودش برسه اما یادتون باشه همیشه نتیجه مطلوب قبولی در آزمون نیست شاید مصلحت چیز دیگه ای باشه.
 گاهي گمان نمي كني ولي مي شود
گاهي نمي شود، كه نمي شود
گاهي هزار دوره دعا بي اجابت است
گاهي نگفته قرعه به نام تو مي شود
گاهي گداي گدايي و بخت با تو یار نيست
گاهي تمام شهر گداي تو مي شود
قیصر امین پور
پس به خداوند توکل و توسل کنید
که خداوند برای ما کافی است

نظر خود را با ما در میان بگذارید

2 دیدگاه

  پاسخ ساره:

  سلام
  خسته نباشید
  چندتاسوال داشتم،
  من مدنی روخراب کردم امکا قبولی هست دروکالت
  واینکه،امکان داره اونایی که قضاوت قبول شدن،برن کناروبقیه دروکالت قبول بشن
  واینکه،زمان ثبت نام دکتری وآزمونش کیه،امسال تغییرکرده انگار
  ممنون میشم پاسخ بدید

  پاسخ حق و حقوق:

  باسلام
  با تشکر از سوالات شما لطفاً سوالات خود را برای دفعات بعد از این قسمت مطرح کنید زودتر به پاسخ خواهید رسید
  اما پاسخ سوالات شما:
  1-امتحان امسال در مجموع آسان بود و باید دید داوطلبین دیگه چه طور امتحان دادند.
  2-داوطلبینی که در هر دو آزمون وکالت و قضاوت قبول شوند و از وکالت برای شغل قضاوت انصراف دهند امکانش هست مثل سال گذشته بعضی از کانونهااز طریق تکمیل ظرفیت کار آموز وکالت جدید بگیرن .
  3- برای اطلاع از تقویم ازمونها به این قسمت رجوع کنید.
  موفق باشید