آوریل 30, 2015 11:55 ق.ظ

بانک سوالات ویژه داوطلبان آزمون کارآموزی وکالت ۱۳۹۴

تدوین محـمد صـادق شقـایـقی

این مجموعۀ ارزشمند برای انتشار رایگان در سایت اختبار تدوین شده است

حاوی سوالات آزمون وکالت سال های ۱۳۷۸ تا ۱۳۹۳ و آزمون قضاوت و کارشناسی ارشد ۱۳۹۳ به همراه پاسخنامه هر آزمون

ویرایش نخست  –  اسفند ۱۳۹۳

از اینجا دانلود کنید

۲۴۶ صفحه

http://www.qr-code.ir/qr-code/?e=M&s=5&t=P&d=http%3A%2F%2Fs4.picofile.com%2Ffile%2F8185742184%2F%25D8%25A8%25D8%25A7%25D9%2586%25DA%25A9_%25D8%25B3%25D9%2588%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25A7%25D8%25AA_%25D8%25A2%25D8%25B2%25D9%2585%25D9%2588%25D9%2586_%25D9%2587%25D8%25A7%25DB%258C_%25D9%2588%25DA%25A9%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25AA_%25D9%2582%25D8%25B6%25D8%25A7%25D9%2588%25D8%25AA_%25D8%25A7%25D8%25B1%25D8%25B4%25D8%25AF_%25D9%2588%25DB%258C%25D8%25B1%25D8%25A7%25DB%258C%25D8%25B4_%25D8%25A7%25D8%25B3%25D9%2581%25D9%2586%25D8%25AF_93.pdf.html

مستقیم بر روی تلفن همراه دانلود کنید

نظر خود را با ما در میان بگذارید