آگوست 30, 2015 5:34 ب.ظ

انسانهای بزرگ، اراده می کنند و انسانهای کوچک ، آرزو !

حق و حقوق : در مسیر موفقیت در آزمون وکالت وسایر مراحل مهم زندگی ، عوامل و ابزارهای متفاوتی وجود دارد که هریک به سهم خود می تواند، تأثیرگذار باشد. در این یادداشت می خواهیم ، این عوامل و نکات را بررسی نماییم. بدون شک ، توجه به این موارد ، نقش بسیار مهمی در موفقیت افراد درعرصه های مختلف خصوصاً آزمون های حقوقی خواهدداشت.

۱- ازهمین امروزتلاش کنید.

برای موفقیت باید قدرتک تک لحظات و فرصت های زندگی را بدانیم. بنابراین هیچ وقت منتظر زمان یا فرصت مناسب یا لحظات جادویی نباشیم. اگر قدر همین لحظه را ندانیم ، بابت از دست دادن آن پشیمان خواهیم شد. یادمان باشد، برای رسیدن به چیزی نباید منتظر آن بمانیم بلکه باید به سمت آن برویم. پس تا روز آزمون ، تلاش کنیم تا لحظه ای را از دست ندهیم.

۲- اراده ، رمز موفقیت ماست.

برای موفقیت ، هیچ گاه دیر نیست. اگر اراده کنیم حتماً راهی هست. بعد از اراده ، تلاش و برنامه ریزی مناسب ، تنها چیزی است که ما نیاز داریم . برای رسیدن به موفقیت ، ذهنیت موفق لازم است. افراد ناامید ، هرگزطعم قبولی و موفقیت را نخواهندچشید.

۳- یأس و نا امیدی را ازخود دورکنیم.

برخی از داوطلبان در مسیر مطالعاتی خود اعلام می کنند که قدرت تمزکزحواس نداریم و نمی توانیم به درستی مطالعه کنیم. تنها درمان این درد ، تلاش و کوشش فراوان است. به تدریج احساس یأس و نا امیدی ، تبدیل به قدرت و اعتماد به نفس خواهد شد.

۴- آینده متعلق به کسانی است که ازرقابت دست نکشند.

در دنیای امروز، با توجه به فرصت های محدود، موفقیت سهم کسانی است که همواره با بیشترین تلاش وکوشش در عرصه ی رقابت حاضرهستند و هرگزبه عقب گام برنمی دارند .بنابراین باید آنقدر تلاش کنیم که موفقیت را حق مسلّم خود بدانیم . کسانی که در رقابت های مختلف ، عقب نشینی می کنند ، هرگز طعم موفقیت را نخواهند چشید.

۵- از” متوسط ” بودن پرهیز کنیم.

“خوب” بودن برای موفقیت ، اصولاً کافی است لیکن برای موفقیت قطعی و کسب جایگاه های برتر، باید “عالی” بود. کسانی که” متوسط “هستند ، سرنوشت خود را به عملکرد دیگران سپرده اند . پس تلاش خود را بیشتر کنیم تا متوسط بودن را پشت سر بگذاریم و به سمت خوب بودن و عالی شدن گام برداریم.

۶- وقت صرف کردن برای انجام کاری که دراولویت نیست، آینده ی مارا به خطرمی اندازد.

از عوامل تأثیرگذار درموفقیت ، فرصت شناسی و موقعیت شناسی است .پس اگرفعلاً اولویت زندگی ما ، قبولی در آزمون وکالت یا سردفتری است از سایر موارد غیرمهم ، اکیداً دوری کنیم. ما آنقدر فرصت نداریم که به مسائل غیر مهم و غیر اساسی زندگی خود نیز بپردازیم. برای انجام این امور، همیشه فرصت هست .

۷- دانش ، قدرت است.

برای موفقیت باید دانش و توان علمی خود را بیشترکنیم و هرچقدر بیشتر در این راه موفق باشیم، قدرت ما فزونی خواهدیافت .پس ، برای قدرتمندتر شدن ، سعی کنیم تا حد امکان دانش و سواد خود را ارتقاء دهیم.

۸- امید ، بالاترین سرمایه است.

برای موفقیت ، هیچگاه دیر نیست . پس هرگز، امیدخودرا ازدست ندهیم. اگر برنامه ، سعی و تلاش و مدیریت قوی را با ”امید” همراه کنیم ، شانس موفقیت ما به نحو چشمگیری افزایش خواهد یافت . انسانی که امید ندارد ، دیگر بهانه ای برای بودن و رقابت کردن نخواهد داشت.

۹- شکست ، بیانگر فقدان اراده و تلاش است.

اگرکسی در رقابت یا مسابقه ای شکست بخورد، فقط می توان گفت : او به قدر کافی اراده و تلاش خود را صرف موفقیت خویش نکرده است. پس متهم کردن دیگران درعدم موفقیت ، کار افراد منطقی وخردمندنیست. مطمئناً دریک آزمون و رقابت برابر، همه به طورمساوی شانس موفقیت و پیروزی دارند لیکن موفقیت ، حق کسانی است که :

الف. بیشتر از دیگران تلاش می کنند.

ب. بهتر از دیگران ، زمان خود را مدیریت می کنند.

ج. کمتر از دیگران ، اشتباه می کنند.

۱۰- انتخاب درست

در آزمون های وکالت یا سردفتری، داوطلبان باید کانون یا محل مورد نظر خود را از قبل انتخاب نمایند. طبیعی است در این انتخاب باید تمام شرایط و جوانب امر به درستی سنجیده شود. بدون شک، انتخاب درست می تواند زمینه ساز، موفقیتی بزرگ باشد.

خاتمه : این یادداشت به نوعی می تواند، آخرین فرصت برای قبولی وموفقیت ما باشد. پس اگر خواهان موفقیت و قبولی در آزمون های حقوقی هستیم ، محتوای این یادداشت را باید با دقت بخوانیم وبه آنها عمل کنیم. اصولاً مخاطبین این یادداشت به چهارگروه عمده ذیل تقسیم می شوند:

گروه اول : داوطلبانی که همواره استانداردهای لازم برای موفقیت را به انجام رسانده اند .طبیعی است که اگر به همان روال گذشته عمل نمایند، قبولی وموفقیت آنها حتمی است.

گروه دوم: داوطلبانی که درمقایسه با گروه اول ، عقب تر هستند و دررعایت استانداردهای لازم ، کامل نبوده اند. این گروه فرصت کافی دارند تا ضعف های خودرا جبران نمایند. دراینصورت قبولی آنها نیز حتمی خواهدبود.

گروه سوم: داوطلبانی که تا امروز ، عملکردقابل قبولی نداشته اند لیکن مصمم هستند با حداکثرقدرت و توان ، عقب ماندگی مطالعاتی خودراجبران نمایند. این گروه نیز اگر به نحو “عالی” عمل کنند ، شانس قبولی خواهندداشت .

گروه چهارم: داوطلبانی که متأسفانه هیچ اراده و تصمیمی برای موفقیت خود ندارند وهمواره به عنوان یک از”پیش باخته” درهر رقابتی حاضر هستند. این گروه اگر رویه و عملکرد خود را اصلاح نکنند ، به تدریج درگروه “بازماندگان همیشگی” قرار خواهند گرفت و آنقدر شکست و ناکامی در پرونده ی آنها تکرار خواهد شد که امید خودرا برای زندگی مطلوب ازدست خواهند داد.

نظر خود را با ما در میان بگذارید