جولای 14, 2015 6:09 ق.ظ

آیا دادگاه کیفری یک صلاحیت رسیدگی دارد یا نه؟

حق و حقوق : صرفنظر از تسامح در متن سوال که در سوالات مصاحبه قضاوت مطرح شده است پاسخ به این سوال می توان به شرح زیر باشد. اگر نظر مغایری دارید برای استفاده نویسنده و مخاطبان سایت، اعلام بفرمایید.

به موجب بند الف ماده 302 ق.آ.د.ک (اصلاحی 24/3/1394) به جرائم موجب مجازات سلب حيات از قبیل قصاص، اعدام، صَلَب و رجم جز در مواردی که در صلاحیت دادگاه­های دیگر باشد (مانند مجازات اعدام برای جرم محاربه که در صلاحیت دادگاه انقلاب می­باشد) در دادگاه کیفری یک رسیدگی می­شود. در قانون مجازات اسلامی، مجازات صَلَب در مورد جرم محاربه (یکی از مجازات­های چهارگانه این جرم) پیش­بینی شده است. در فقه نیز این مجازات برای محاربه و راهزنی بیان شده (ینابیع الفقهیه، کتاب الجهاد، ص۱۴4) ولی تا زمانی که در قانون مجازات جرم حد پیش­بینی شود، امکان توسل به فقه وجود ندارد (ماده 220 ق.م.ا مصوب 92) لذا به نظر می­رسد مجازات صَلَب در صلاحیت دادگاه کیفری یک قرار نگیرد. چون به موجب ماده 303، رسیدگی به جرم محاربه در صلاحیت دادگاه انقلاب است و در تداخل صلاحیت دادگاه انقلاب (از نظر جرم ارتکابی) با صلاحیت دادگاه کیفری یک (از نظر مجازات جرم ارتکابی)، دادگاه انقلاب صالح است، لذا دادگاه کیفری یک نیز صالح به تعیین مجازات صَلَب نیست.

منبع : وبسایت تخصصی حقوق جزا

نظر خود را با ما در میان بگذارید