آگوست 9, 2015 3:43 ب.ظ

آموزش جامع قانون حمایت از خانواده

حق و حقوق : در این یادداشت از سه روش می توان قانون حمایت از خانواده مصوب 1391 که یکی از قوانین خاص درس مدنی(ضریب 3) در آزمونهای حقوقی علی الخصوص وکالت ، قضاوت ، سردفتری و … می باشد را در کمترین زمان آموخت.

روش اول با مطالعه متن کامل قانون از این قسمت

روش دوم با مطالعه متن نموداری قانون  از این قسمت

روش سوم با مطالعه جزوه نکات مواد مهم این قانون از این قسمت

پی نوشت:
1- در روش دوم  و سوم از جزوه دوستان خوبم آقایان  احمد رضا تحریری و سعید شاکر استفاده شده است.
2- در گزینش یکی از روشهای فوق الذکر توجه به سطح علمی  داوطلب پیشنهاد میگردد.

نظر خود را با ما در میان بگذارید