دسامبر 22, 2015 2:34 ق.ظ

آشنایی با گرایــش های حقــوق بین المــلل، بشــر و تجــارت بین المــلل

حق و حقوق نیوز: حدود ۱۵ درصد داوطلبان آزمون کارشناسی ارشد حقوق علاقمند به تحصیل در گرایش های حقوق بین الملل ، حقوق بشر و حقوق تجارت بین الملل هستند . همانند سایر گرایشها ، داوطلبان این سه گرایش نیز باید نمره و رتبه ی گرایش مورد نظر خود را کسب نمایند . مطالب ذیل در جهت آگاهی بیشتر داوطلبان محترم تقدیم می گردد :

۱- مفاد و ضرایب آزمون

۱- ۱) گرایش حقوق بین الملل

به ترتیب عبارتند از : حقوق بین الملل عمومی ( ۲ ) ، حقوق بین الملل خصوصی ( ۱ ) ، حقوق تعهدات ( ۱ ) ، حقوق اساسی (۱) و متون حقوقی ( ۲ ) .

۲-۱) گرایش حقوق بشر

به ترتیب عبارتند از : حقوق بین الملل عمومی ( ۲ ) ، حقوق تعهدات ( ۱ ) ، حقوق اساسی ( ۳ ) ، سازمانهای بین المللی ( ۲ ) ، حقوق جزا و آیین دادرسی کیفری ( ۱ ) و متون حقوقی ( ۲ ) .

۳-۱) گرایش حقوق تجارت بین الملل

به ترتیب عبارتند از : حقوق مدنی ( ۲ ) ، حقوق تجارت ( ۱ ) ، حقوق بین الملل عمومی ( ۱ ) ، حقوق بین الملل خصوصی ( ۱ ) و متون حقوقی ( ۲ ) .

۲- منابع مطالعاتی

با توجه به رقابت فشرده ای که میان داوطلبان برای قبولی در آزمون وجود دارد ، هر داوطلبی می بایست برای افزایش شانس قبولی خود بیشترین مطالعه را داشته باشد . به همین دلیل منابع مطالعاتی ذیل پیشنهاد می گردد :

حقوق مدنی : قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی، اعمال حقوقی و وقایع حقوقی(دکتر ناصرکاتوزیان)، سقوط تعهدات ، تشکیل قراردادها و تعهدات (دکتر مهدی شهیدی)، درسهایی از عقود معین۱و۲ (دکتر ناصرکاتوزیان) + قواعد عمومی قراردادها ( دکتر سید حسین صفایی ) + جزوات خودآموز و نکات طلایی مؤسسه طرح نوین اندیشه + قوانین مدنی ، مسؤولیت مدنی ، امور حسبی ، روابط موجر و مستاجر ۷۶ و ۵۶ ، تملک آپارتمانها و اوقاف + آراء وحدت رویه .

حقوق تجارت : دوره ی پنج جلدی حقوق تجارت (دکتر اسکینی)+ مختصر حقوق تجارت (دکترمحمدمهدی توکلی)+ قوانین تجارت ، صدور چک ، ورشکستگی و امور تصفیه ، بخش تعاون ، علائم و اختراعات تجاری + آراء وحدت رویه.

حقوق تعهدات : قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی(دکتر کاتوزیان) + جزوات خودآموز و نکات طلایی مؤسسه طرح نوین اندیشه + مواد ۳۳۷-۱۸۳ قانون مدنی + قانون مسؤولیت مدنی .

حقوق بین الملل عمومی : کتاب حقوق بین­الملل عمومی(۱و۲) دکتر امیر ساعد وکیل + کتاب حقوق بین الملل عمومی( دکتر ضیایی بیگدلی) + جزوات خودآموز و نکات طلایی مؤسسه طرح نوین اندیشه + منشور سازمان ملل متحد + اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری.

حقوق بین الملل خصوصی : کتاب حقوق بین الملل خصوصی( دکتر محمد نصیری)+کتاب حقوق بین الملل خصوصی (دکترنجاد علی الماسی) + جزوه حقوق بین الملل خصوصی مؤسسه طرح نوین اندیشه.

حقوق اساسی : بایسته های حقوق اساسی (دکتر قاضی)+جلد دوم حقوق اساسی (دکتر محمد هاشمی) + نظریات تفسیری شورای نگهبان + جزوه خود آموز مؤسسه طرح نوین اندیشه.

حقوق جزا و آیین دادرسی کیفری : مختصر حقوق جزای عمومی و اختصاصی (بابک فرهی) + مختصر آیین دادرسی کیفری (بابک فرهی) + قوانین مجازات اسلامی + آیین دادرسی کیفری + تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب + آراء وحدت رویه.

سازمانهای بین المللی : سازمانهای بین المللی ( دکتر بیک زاده ) + مبحث سازمانهای بین المللی از کتاب حقوق بین الملل عمومی (۱و۲ ) دکتر امیرساعد وکیل + منشور سازمان ملل متحد + اساسنامه ی سازمانهای بین المللی.

متون فقه : مباحث حقوقی شرح لمعه ( دکتر اسداله لطفی ) + تحریر الروضه ( امینی – آیتی ) + جزوات متون فقه و نکات طلایی متون فقه موسسه طرح نوین اندیشه.

متون حقوقی : Law made simple + Oxford Law + جزوات خودآموز متون حقوقی و خلاصه دیکشنری حقوقی آکسفورد + جزوه زبان عمومی مؤسسه طرح نوین اندیشه.

۳- دانشگاههای محل تحصیل و ظرفیت پذیرش

۱-۳) گرایش حقوق بین الملل

طبق دفترچه راهنمای انتخاب رشته سال ۱۳۹۴ ، دانشگاههای ذیل به پذیرش و جذب دانشجو در گرایش حقوق بین الملل اقدام نمودند:

نوبت روزانه : دانشگاههای تهران (۶) ، تربیت مدرس (۷) ، تهران – پردیس قم (۵) ، شهید بهشتی تهران (۱۲) ، شیراز (۱۲) ، علامه طباطبایی (۱۰) ، قم (۲۰) ، علوم قضایی( ۱۲ )، مازندران- بابلسر( ۶ ) و وزارت خارجه(۱۰).

نوبت دوم ( شبانه ) : دانشگاههای تهران (۶)، تربیت مدرس(۵ )، تهران – پردیس قم (۵)، علامه طباطبایی (۱۰) و مازندران – بابلسر(۴ ).

پیام نور : دانشگاههای مرکز بین المللی عسلویه (۱۵)، مرکز تهران جنوب (۲۳) و مرکز سمنان (۲۳).

غیرانتفاعی : دانشگاههای مفید قم (۲۰) و شهید اشرفی اصفهانی اصفهان (۲۰).

مجازی : دانشگاههای تهران – پردیس قم (۴۰).

پردیس خودگردان : دانشگاههای شهید بهشتی(۱۲)، تربیت مدرس (۷)، علامه طباطبایی(۱۰)، تهران – کیش (۱۵)، تهران – البرز (۱۵) ، شیراز (۱۲ )، گیلان (۲۰) و مازندران – بابلسر(۶ ).

۲-۳) گرایش حقوق بشر

طبق دفترچه راهنمای انتخاب رشته سال ۱۳۹۴ ، دانشگاههای ذیل به پذیرش و جذب دانشجو در گرایش حقوق بشر اقدام نمودند:

نوبت روزانه : دانشگاههای تهران (۶)، شهید بهشتی تهران (۱۲)، علامه طباطبایی (۱۰ ) و وزارت خارجه(۱۰).

نوبت دوم ( شبانه ) : دانشگاه های تهران (۶) و علامه طباطبایی (۱۰ ).

غیرانتفاعی: دانشگاه مفید- قم(۲۰ ).

پردیس خودگردان : دانشگاه شهید بهشتی تهران(۱۲).

۳-۳) گرایش حقوق تجارت بین الملل

طبق دفترچه راهنمای انتخاب رشته سال ۱۳۹۴ ، دانشگاههای ذیل به پذیرش و جذب دانشجو در گرایش حقوق تجارت بین الملل اقدام نمودند:

نوبت روزانه : دانشگاههای تهران – پردیس قم (۵) ، شهید بهشتی تهران (۱۲) و علامه طباطبایی (۱۰) .

نوبت دوم ( شبانه ) : دانشگاههای تهران – پردیس قم (۵) و علامه طباطبایی (۱۰) .

مجازی : دانشگاه تهران – پردیس قم (۴۰) .

پردیس خودگردان : دانشگاه شهید بهشتی تهران(۱۲).

۴- نمره ی قبولی در آزمون

نمره و تراز قبولی در هر دانشگاه یا گرایش تحصیلی، بستگی به کیفیت سوالات و سطح علمی داوطلبان همان سال دارد لیکن برای اینکه داوطلبان گرامی به یک سطح استاندارد قابل قبول برسند باید توجه نمایند که حداقل میانگین علمی لازم در هر درس ۵۵- ۵۰ درصد می باشد . دراینصورت داوطلب می تواند مطمئن باشد که شانس قبولی خواهد داشت اما اگر داوطلب تمایل دارد در گرایش و دانشگاه مطلوب و نوبت روزانه مورد پذیرش نهایی قرار بگیرد ، حتماً باید حداقل میانگین۶۰ درصد را کسب نماید .

۵– انتخاب رشته ی تحصیلی

همانطور که در یادداشت شماره ( ۱ ) اعلام شده است ، پس از اعلام نتایج اولیه آزمون، داوطلبان باید بر اساس دفترچه انتخاب رشته و رتبه ی علمی خود ، به انتخاب گرایش تحصیلی و دانشگاههای مورد نظر خود اقدام نمایند .

خاتمه :

دراین یادداشت تلاش کردیم اطلاعات مورد نیاز داوطلبان را به نحو ساده بیان نماییم . به هرحال دانشجویان گرامی باید در اسرع وقت فعالیت مطالعاتی خود را طبق منابعی که اعلام شده است آغاز نمایند . حداقل ساعات مورد نیاز برای قبولی در آزمون کارشناسی ارشد ، ۶۰۰ ساعت است . بنابراین به گونه ای برنامه ریزی کنید تا با روزی ۸ ساعت مطالعه نتیجه دلخواه خود را کسب نمایید .

منبع : طرح نوین

به کانال تلگرام حق گستران بپیوندید

نظر خود را با ما در میان بگذارید