دسامبر 20, 2015 12:43 ق.ظ

آشنایی با گرایش های حقوق خصوصی، اقتصادی و مالکیت فکری

حق و حقوق نیوز: حداقل نیمی از داوطلبان آزمون کارشناسی ارشد حقوق علاقمند به تحصیل در گرایش های حقوق خصوصی ، اقتصادی و مالکیت فکری هستند . برای موفقیت در آزمون ، متقاضیان باید رتبه ی مورد نظر گرایش دلخواه خود را کسب نمایند . مطالب ذیل در جهت افزایش آگاهی داوطلبان محترم تقدیم  می گردد :

۱-  مفاد و ضرایب آزمون

۱-۱) گرایش های حقوق خصوصی و اقتصادی

به ترتیب عبارتند از : حقوق مدنی ( ۳ ) ، آیین دادرسی مدنی ( ۱ ) ، حقوق تجارت ( ۱ ) ، متون حقوقی ( ۱ ) و متون فقه (۱ ) .

۲-۱ ) گرایش حقوق مالکیت فکری

به ترتیب عبارتند از : حقوق مدنی ( ۳ ) ، حقوق تجارت ( ۲ ) ، متون حقوقی ( ۳ ) و متون فقه ( ۱ ) .

توجه : اگر داوطلبان فقط متقاضی تحصیل در گرایش مالکیت فکری هستند ، نیازی به پاسخگویی به سوالات درس آیین دادرسی مدنی ندارند لیکن اگر متقاضی تحصیل در گرایش های حقوق خصوصی و اقتصادی هستند باید به سوالات آن درس پاسخ دهند.

۲- منابع مطالعاتی آزمون

با توجه به رقابت فشرده ای که میان داوطلبان برای قبولی در آزمون وجود دارد ، هر داوطلبی می بایست برای افزایش شانس قبولی خود بیشترین مطالعه را داشته باشد . به همین دلیل منابع مطالعاتی ذیل پیشنهاد می گردد :

حقوق مدنی : قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی، اعمال حقوقی و وقایع حقوقی(دکتر کاتوزیان)، سقوط تعهدات ، تشکیل قراردادها و تعهدات (دکتر شهیدی)، درسهایی از عقود معین۱و۲ (دکتر کاتوزیان) + قواعد عمومی قراردادها ( دکتر سید حسین صفایی ) + جزوات خودآموز و نکات طلایی مؤسسه طرح نوین اندیشه + قوانین مدنی ، مسؤولیت مدنی ، امور حسبی ، روابط موجرو مستاجر  ۷۶ و ۵۶ ، تملک آپارتمانها و اوقاف + آراء وحدت رویه .

آیین دادرسی مدنی : دوره سه جلدی آیین دادرسی مدنی (دکتر عبداله شمس) + مختصر آیین دادرسی مدنی (دکتر محمدمهدی توکلی) + قوانین آیین دادرسی مدنی ، اجرای احکام مدنی ، شوراهای حل اختلاف و دیوان عدالت اداری + آراء وحدت رویه

حقوق تجارت :  دوره پنج جلدی (دکتر اسکینی)+ مختصرحقوق تجارت (دکترمحمدمهدی توکلی) + قوانین تجارت ، صدور چک ، ورشکستگی و امور تصفیه ، بخش تعاون و علائم و اختراعات تجاری + آراء وحدت رویه .

متون حقوقی : Law made simple + Oxford Law + جزوات خودآموز و خلاصه دیکشنری حقوقی آکسفورد + جزوه زبان عمومی مؤسسه طرح نوین اندیشه.

متون فقه : مباحث حقوقی شرح لمعه ( دکتر اسداله لطفی ) + تحریر الروضه ( امینی – آیتی ) + جزوات متون فقه و نکات طلایی متون فقه موسسه طرح نوین اندیشه.

۳- دانشگاههای محل تحصیل

۱-۳) گرایش حقوق خصوصی

طبق دفترچه انتخاب رشته سال ۱۳۹۴ ، دانشگاههای ذیل به پذیرش و جذب دانشجو در گرایش حقوق خصوصی اقدام نمودند:

روزانه : دانشگاههای اصفهان (۵) ، آیت ا… بروجردی بروجرد(۱۰) ، بوعلی سینا همدان (۶) ، امام خمینی قزوین (۱۲) ،تبریز (۸) ، تربیت مدرس (۵) ، دانشگاه تهران – قم (۵) ، دانشگاه تهران (۱۰) ، حکیم سبزواری سبزوار (۱۰) ، خوارزمی تهران (۱۰) ، رازی کرمانشاه (۷) ، سمنان (۴) ، شاهد (۸) ، شهید بهشتی تهران (۱۲) ، شهید چمران اهواز (۸) ، شیراز (۱۵) ، علامه طباطبایی (۱۰) ، علوم قضایی (۱۲) ، فردوسی مشهد (۹) ، قم (۲۰) ، کاشان (۶) ، گیلان (۱۰) ، بابلسر (۱۰) و مدیریت و برنامه ریزی (۱۰) .

 شبانه ( نوبت دوم ) : دانشگاههای اصفهان (۴) ، آیت ا… بروجردی بروجرد (۹) ، بوعلی سینا همدان (۵) ، امام خمینی قزوین (۴) ،تبریز (۶) ، دانشگاه تهران – قم (۵) ، دانشگاه تهران (۱۰) ، حکیم سبزواری سبزوار (۴) ، خوارزمی تهران (۲) ، رازی کرمانشاه (۴) ، سمنان (۲) ، شاهد (۸)  ، علامه طباطبایی (۱۰) ،  فردوسی مشهد (۶) ،  کاشان (۳) ، گیلان (۱۰) و بابلسر (۶) .

پیام نور : دانشگاه های پیام نور مرکز تهران جنوب (۲۳) + مرکز ایلام (۲۳).

غیرانتفاعی : دانشگاههای علم و فرهنگ تهران (۲۰) ، مفید قم (۲۰) ، محدث نوری نور (۲۰) ، کار قزوین (۲۰)، شهید اشرفی اصفهانی اصفهان(۲۰)، دانشگاه شمال- آمل(۲۰)، عدالت (۲۰)، ادیب مازندران (۲۰)، اشراق بجنورد (۲۰) و طبرستان چالوس (۲۰).

مجازی : دانشگاههای تهران (۴۰) ، قم (۴۰) و نور طوبی تهران (۴۰).

پردیس خودگردان : دانشگاههای تهران – ارس (۸) ، تهران – کیش (۱۵) ، تهران – البرز (۱۵) ، خوارزمی تهران (۱۰) ، گیلان- رشت (۱۰) ، دانشگاه قم(۳۰) ، تبریز (۸)، شهید بهشتی (۱۲)، شیراز (۱۵)، علامه طباطبایی تهران (۱۰) و بابلسر (۱۰).

۲-۳) گرایش حقوق اقتصادی

طبق دفترچه انتخاب رشته سال ۱۳۹۴ ، دانشگاههای ذیل به پذیرش و جذب دانشجو در گرایش حقوق اقتصادی اقدام نمودند:

روزانه : دانشگاههای شهید بهشتی تهران (۱۰)  و  علامه طباطبایی (۱۰) .

غیرانتفاعی: خاتم تهران (۲۰).

پردیس خودگردان : دانشگاه علامه طباطبایی (۱۰) و شهید بهشتی تهران (۱۰).

۳-۳) گرایش حقوق مالکیت فکری

طبق دفترچه انتخاب رشته سال ۱۳۹۴ ، دانشگاههای ذیل به پذیرش و جذب دانشجو در گرایش حقوق مالکیت فکری اقدام نمودند :

روزانه : دانشگاههای تهران (۷) ، تهران – قم (۵) ، شهید بهشتی تهران (۱۲) ، علامه طباطبایی (۱۰) و قم (۲۰).

شبانه ( نوبت دوم ) : دانشگاههای تهران (۷) ، تهران – قم ( ۵) و علامه طباطبایی (۱۴) .

غیرانتفاعی: دانشگاه علم و فرهنگ تهران (۲۰).

مجازی : دانشگاه تهران – قم (۴۰).

پردیس خودگردان : دانشگاههای علامه طباطبایی (۱۰)،  قم (۳۰) و تهران-البرز (۱۵).

۴- نمره ی قبولی در آزمون

نمره و تراز قبولی در هر دانشگاه یا گرایش تحصیلی ، بستگی به کیفیت سوالات و سطح علمی داوطلبان همان سال دارد لیکن برای اینکه داوطلبان گرامی به یک سطح استاندارد قابل قبول برسند باید توجه نمایند که حداقل میانگین علمی لازم در هر درس ۶۰- ۵۵ درصد می باشد . دراینصورت داوطلب می تواند مطمئن باشد که شانس قبولی خواهد داشت اما اگر داوطلب تمایل دارد در گرایش و دانشگاه مطلوب و نوبت روزانه مورد پذیرش نهایی قرار بگیرد ، حتماً باید حداقل میانگین ۶۵ درصد را کسب نماید .

۵- انتخاب رشته ی تحصیلی

همانطور که در یادداشت شماره ( ۱ ) اعلام شده است ، پس از اعلام نتایج اولیه آزمون، داوطلبان باید بر اساس دفترچه انتخاب رشته و رتبه ی علمی خود ، به انتخاب گرایش تحصیلی و دانشگاههای مورد نظر خود اقدام نمایند .

خاتمه :

در این یادداشت تلاش کردیم اطلاعات مورد نیاز داوطلبان را به نحو ساده بیان نماییم . به هرحال دانشجویان گرامی باید در اسرع وقت فعالیت مطالعاتی خود را طبق منابعی که اعلام شده است آغاز نمایند . حداقل ساعات مورد نیاز برای قبولی در آزمون کارشناسی ارشد ، ۷۰۰ ساعت است . بنابراین به گونه ای برنامه ریزی کنید تا با روزی ۹- ۸  ساعت مطالعه نتیجه دلخواه خود را کسب نمایید .

منبع : طرح نوین

به کانال تلگرام حق گستران بپیوندید

نظر خود را با ما در میان بگذارید